Image

Bra fundamenta, men oro kring skatteförändringar

Transaktioner Savills konstaterar att transaktionsmarknaden är fortsatt stark men att det finns en viss oro för försämringar på skattesidan.
Publicerad den 6 Juli 2017
Peter Wiman. Bild: Savills
Peter Wiman.

Transaktionsvolymen under det första kvartalet 2017 var det starkaste som hittills noterats och trots en svag inledning på det andra kvartalet blev slutet av kvartalet transaktionsintensivt och den totala volymen slutade på 41 miljarder kronor, enligt Savills.

Detta är cirka tio procent högre än det långsiktiga medelvärdet för kvartal två. Det innebär att den totala transaktionsvolymen för första halvåret uppgår till 80 miljarder, vilket är ett tydligt tecken på att marknadsläget är fortsatt starkt.

Noteringen för det första halvåret ligger dock väsentligt under motsvarande period förra året, som drevs upp av försäljningen av Norrporten. Sett i ett längre perspektiv är transaktionsvolymen för det första halvåret cirka 30 procent högre än det långsiktiga medelvärdet.

- Den svenska fastighetsmarknaden verkar ha varit helt opåverkad av de globala osäkerheterna. Brexit kan till och med ha stärkt Sverige som investeringsalternativ för många internationella investerare. De utländska aktörerna har varit mycket konkurrenskraftiga och utländska investerare har gått vinnande ur budgivningen i de två senaste affärerna i Stockholms city, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

Totalt genomfördes drygt 300 transaktioner under första halvåret, vilket ligger väl i linje med motsvarande period föregående år. Transaktionsvolymerna har varit höga i samtliga geografiska marknader och i de flesta segment. Bostäder har återigen varit ett eftertraktat tillgångsslag och svarar för cirka 30 procent av transaktionsvolymen. Det enda segment som sticker ut med en relativt blygsam omsättning är samhällsfastigheter, men detta är snarare ett resultat av utbudsbrist än av bristande köparintresse.

Mycket ser positivt ut för fastighetssektorn. Många marknader har låga vakansgrader, god hyrestillväxt och litet inslag av spekulativ projektutveckling för kommersiella fastigheter. De största orosmolnen är sannolikt de förändringar av fastighetsmarknadens spelregler som lagts fram. Dels i form av den så kallade Paketeringsutredningen och dels den föreslagna begränsningen kring avdragsmöjligheterna för räntekostnader.

- Vi förväntar oss att 2017 blir ett bra år ur transaktionshänseende. Volymerna kommer sannolikt att stöttas upp av kommande försäljningar från kommuner och landsting, då 2018 är ett valår. Vi har dock noterat en tilltagande oro från marknadens aktörer för de föreslagna förändringarna av regelverken, men dessa verkar än så länge endast ha påverkat marknaden marginellt, om ens alls, säger Peter Wiman.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige