Image

”Stabil fastighetsmarknad mitt i finanskrisen”

RAPPORTER I höstens branschbarometer från Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen tror omkring 60 procent på sjunkande marknadsvärden och 80 procent tror på försämrad konjunktur under de närmaste åren.
Publicerad den 7 November 2008

I undersökningen har 100 stora och små fastighetsföretagare i två omgångar svarat på frågor om konjunkturen, planerade investeringar, lönsamhetsutveckling och marknadsläget. Den första undersökningen genomfördes i början av september, det vill säga innan den fulla omfattningen av finanskrisen blivit tydlig. Under den senare delen av oktober månad upprepades undersökningen vilket ger en mätpunkt mitt under rådande finanskris.

När det gäller marknadsutvecklingen de kommande tolv månaderna så ger fastighetsföretagen en dyster prognos. I oktober tror drygt 60 procent på minskade marknadsvärden för fastigheter med lokaler och omkring hälften tror på minskade värden för lägenheter. Men samtidigt anser de flesta att det handlar om måttliga förändringar.

– Detta visar på en förhållandevis stabil fastighetsmarknad mitt i finanskrisen. Bedömningen är självklart färgad av den senaste månadens svarta rubriker men branschen hoppas ändå på begränsade skador. Samtidigt bör man komma ihåg att fastighetsmarknaden reagerar betydligt långsammare än börsen när tiderna blir sämre och än har vi inte sett hur detta slutar, säger Rudolf Antoni utredare på Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen och den som ligger bakom undersökningen.

Jämfört med septembermätningen så har fastighetsföretagarna i oktober justerat ner sina förväntningar. I oktober är det 30 procent som tror att konjunkturen kommer att försämras mycket under de kommande två åren mot 7 procent i september.

Men förändringarna är förvånansvärt små när det gäller planerade investeringar som större renoveringsprojekt och nyförvärv av fastigheter. Andelen som bedömer att de sannolikt kommer att investera under de kommande två åren sjunker från 50 procent till 47 procent.

– Många fastighetsföretag tycks än så länge stå fast vid sina planer. Visst har den som köpt med hög belåningsgrad på toppen av konjunkturen drabbats hårt av läget på marknaden men för de flesta fastighetsföretagare handlar det inte om snabba affärer utan om långsiktiga relationer. De som vårdar sina fastigheter och sina kunder tycks än så länge sitta kvar i båten även om det blåser rejält, säger Rudolf Antoni.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Stena bli självförsörjande på el

Energi/miljö Stena Fastigheter genomför omfattande satsningar för att minska användningen av el och värme genom att satsa på solceller, energilager och AI-styrd värme. Under 2023 producerade fastighetsbolaget tre gånger mer solenergi än året innan. Fstighetssverige har pratat med Stena Fastigheterns vd, Cecilia Fasth, om de nya energisatsningarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige