Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg: Positiva värdeförändringar, substansvärdet stiger

Bolag Atrium Ljungberg, som tog värdenedskrivningar på fastigheter om nästan 1,5 miljarder kronor under Q1 redovisar positiva värdeförändringar i Q2. Vd Annica Ånäs ser en positiv återhämtning inom handeln; omsättningen ska nu vara på samma nivå som förra året.
Publicerad den 10 Juli 2020

Q2-siffrorna:
Hyresintäkterna minskade till 579 mkr (647), medan projekt- och entreprenadomsättningen ökade till 153 mkr (46).
Driftsöverskottet minskade till 376 mkr (452).
Resultatet före värdeförändringar uppgick till 256 mkr (320).
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 279 mkr (1 166) och på derivat till -3 mkr (-215).

Det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 204,60 kronor per aktie. Vid årsskiftet var substansvärdet 215,12 kronor och i Q1-rapporten 202,00 kronor.

Vd Annica Ånäs:

– Covid-19-pandemin har givetvis präglat det här halvåret med intensivt arbete och tät dialog med våra hyresgäster. Inom kontorssegmentet har vi sett begränsade effekter, vissa branscher har haft det tufft men lämnade rabatter inom det segmentet har varit väldigt få.

– Pandemins framfart i mars innebar dock en minskning om närmare 30 procent i antalet besökare på våra handelsplatser. Från april noterar vi att besöken gradvis kommit tillbaka och vid halvårsskiftet har besöksutvecklingen återhämtat sig till 95 procent i jämförelse med föregående år, där delar av tappet beror på handelsplatsernas minskade öppettider. Vi har de senaste månaderna hjälpt många av de hyresgäster som tappat omsättning på grund av Covid-19-pandemin. Vi har skrivit cirka 400 överenskommelser om tillfällig hyresrabatt i enlighet med regeringens stödförordning. Resultateffekten av dessa tillfälliga rabatter uppgår netto till 38 miljoner kronor, efter hyresgästernas stöd från staten.

– Drabbade hyresgäster är framförallt verksamheter inom konfektion, kafé och restaurang medan andra hyresgäster, inom exempelvis elektronik och hemmafix har klarat sig relativt bra eller till och med ökat sin försäljning under våren. I skrivande stund har cirka 90 procent av hyresgästerna på våra handelsplatser rapporterat sin omsättning för juni. Så här långt visar de preliminära siffrorna att omsättningen är på samma nivå som i juni föregående år.

– Under det första halvåret 2020 uppgick hyresintäkterna till 1 227 miljoner kronor, en minskning med 53 miljoner kronor. Den största effekten på våra hyresintäkter är relaterade till sålda fastigheter. Hyresintäkter för jämförbart bestånd har varit helt stabila om vi bortser från de tillfälliga Coronarabatter som lämnats.

– Vi levererar ett resultat före värdeförändringar om 566 miljoner kronor.

– I juni frånträdde vi Farsta Centrum. Köpeskillingen uppgick till närmare fyra miljarder kronor och innebär att vi stärkt vår balansräkning men också att vi ytterligare minskat vår exponering mot handel. Idag står sällanköpshandeln för 20 procent av våra kontrakterade hyresintäkter medan kontor står för 54 procent. Resterande andel fördelas inom utbildning/kultur, dagligvaror, restaurang, vård/hälsa, bostäder med mera i enlighet med vår stadsutvecklingsstrategi.

– Det är glädjande att vi, trots det svåra marknadsläget, fortsatt gjort uthyrningar under våren. Framför allt har intresset varit stort för Sickla och projektet Curanten där vi skrivit hyresavtal med fem nya hyresgäster under andra kvartalet.

– Det har som sagt varit en omvälvande vår och vad kvartal tre har att erbjuda är svårt att sia om. Hur pandemins utveckling ser ut efter sommaren och vilka konsekvenser den kan få är svårbedömda men Atrium Ljungberg står finansiellt starkt. Jag hoppas innerligt att vi kan komma tillbaka till ett mer normalt affärsläge och få möjlighet att träffa alla kollegor, kunder och samarbetsparter igen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetslån i topp bland de svenska räntefonderna

Bolag Morningstars lista publicerad – ny fastighetsfonde i topp. Vd:n tror på kraftigt ökat inflöde framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY