Image
Jan-Erik Höjvall.
Jan-Erik Höjvall. Bild: Rikshem

Amasten genomför riktad emission

Transaktioner Förvärvar resterande 66 procent av det tidigare kommunicerade projektet Sjöstjärnan 2 i Sollentuna – betalar genom riktad emission.
Publicerad den 20 November 2019
Annons
Image

Amasten Fastighets AB offentliggjorde den 1 april 2019 att Bolaget avtalat om att förvärva resterande 66 procent av det tidigare kommunicerade projektet Sjöstjärnan 2 i Sollentuna. Säljare i transaktionen var Östanå RE AB och Adelphos International Group AB.

Amasten offentliggjorde vidare att bolaget skulle tillträda fastigheten efter erhållet bygglov och att köpeskillingen, i form av nyemitterade stamaktier i Amasten, skulle erläggas vid fastighetens färdigställande.

Amasten har tecknat tilläggsavtal med säljarna innebärande att köpeskillingen, istället för att betalas vid fastighetens färdigställande, ska betalas omgående. Med anledning därav har styrelsen i Amasten, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av stamaktier till säljarna.

Enligt beslutet sker emissionen till en tidigare kommunicerad överenskommen teckningskurs om 5,25 kronor per stamaktie. I emissionen har säljarna vardera tecknat sig för och tilldelats 3 066 666 stamaktier i Amasten. Totalt har säljarna erlagt 32 200 000 kronor i teckningslikvid genom kvittning av Säljarnas fordringar mot Bolaget.

Det totala antalet aktier i Amasten uppgår efter emissionen till 436 784 003 stycken, varav 435 984 003 utgör stamaktier motsvarande 435 984 003 röster och 800 000 utgör preferensaktier motsvarande 80 000 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 436 064 003 stycken. För övriga ägare innebär den riktade emissionen till säljarna en utspädningseffekt om ca 1,4 procent.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Riksbankens dystra analys av fastighetssektorn

Ekonomi/Finansiering I sin senaste finansiella stabilitetsrapport som presenterades under tisdagen målar Riksbanken upp en potentiellt dyster framtid för fastighetsbolagen, där de svenska bankernas stora och ökande utlåning till kommersiella fastighetsföretag utgör en betydande sårbarhet för bolagen och det finansiella systemet. Fastighetssverige har gått igenom rapporten och hittar en sammantaget negativ analys av fastighetssektorn som pekas ut som särskilt känslig för stigande räntor.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige