Image

Niras får stort uppdrag i Danmark

Bolag Niras i Danmark har fått kontraktet på ingenjörsrådgivningen för Stationsområdet som är en del av stadsdelen Carlsberg Byen i Köpenhamn.
Hela projektet ska vara klart 2016.


Niras expanderar inom hyresgästrådgivning

Karriär Niras har anställt tre personer, i Norrköping, Malmö och Stockholm, samtliga inom affärsområdet Hyresgästrådgivning.
Bolaget siktar på ytterligare expansion inom området.


Niras får förlängt
lokalförsörjningsavtal med RPS

Bolag Niras har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Rikspolisstyrelsen. Uppdraget omfattar att i olika projekt tillsammans med polisen utreda och planera lokalbehov och lokalutformning med utgångspunkt från verksamhet och organisation.


Niras får uppdrag av Nordea

Bolag Niras får i uppdrag att ansvara för om- och nybyggnationer av Nordeas bankkontor i Sverige.
I uppdraget ingår också att hitta nya lokaler, framför allt i Stockholm och Göteborg.


Niras anställer fem personer

Karriär Niras har anställt fem personer till sitt tjänsteområde Hyresgästrådgivning.
Affärsområdeschefen Sara Hernäng menar att ytterligare rekryteringar kommer att behöver göras framöver.


Nirasmedarbetare i Unescos expertorgan

Karriär Byggnadsantikvarie Hélène Svahn Garreau på Niras har blivit vald till internationell representant för Icomos Sverige. Detta är den svenska nationalkommittén av International Council on Monuments and Sites, en obunden, världsomspännande organisation för professionella kulturmiljövårdare och Unescos expertorgan för kulturmiljövård och Världsarvskonventionen.


Konsulter bakom
nytt ägarbolag

Bolag Pagus Fastigheter ska äga, utveckla och värdeförvalta publika fastigheter. Bakom satsningen står två konsultbolag.


Här är Jan Sööders nya tjänst

Karriär Nu är det klart vad Aberdeens vd Jan Sööders nästa tjänst blir - Senior Advisor på ett av Sveriges större konsulthus.


Nytt sätt att använda partnering

Sverige I byggbranschen är partnering ett välkänt begrepp. Nu hävdar två studenter vid KTH i sitt examensarbete att partnering också kan användas av fastighetsägare och hyresgäster för bättre samarbete och lönsamhet.


Niras expanderar i Malmö

Karriär Niras Hyresgästrådgivning expanderar i Malmö. Johanna Arntell har anställts och nyligen fick Niras ett utökat uppdrag av Riksbyggen som ser över sitt lokalbehov i Malmö.