Image

Sex nya på Niras Cres

Karriär Niras har anställt sex nya medarbetare inom affärsområdet Cres.


Niras projektleder Länsförsäkringar Skånes omlokalisering

Bygg/Arkitektur Niras har fått i uppdrag av Länsförsäkringar Skåne att leda omlokaliseringsprojektet från nuvarande lokaler på Lugna gatan till fastigheten Gängtappen i Västra Hamnen i Malmö.


Förbifart Stockholm till Lunda

Uthyrning Fastpartner har träffat ett femårigt hyresavtal med Trafikverket avseende deras projektkontor till Förbifart Stockholm. Lokalen ligger i fastigheten Skebo 3, Lunda företagsområde och omfattar 1 478 kvadratmeter.


Niras rekryterar tre nya medarbetare

Bolag Niras rekryterar tre nya medarbetare till affärsområdet Property Consultants med verksamhet i Stockholm, Malmö, Göteborg och Norrköping.


Niras förvärvar FM Konsulterna

Bolag Niras köper FM Konsulterna. I och med förvärvet stärker Niras närvaron på Göteborgsmarknaden och skapar en stabil plattform för bolagets fortsatta utveckling i västra Sverige.


Niras får projektleda Albano

Bolag Niras får uppdraget att projektleda Albanoprojektet som pågår till hösten 2019.


Niras startar nytt tjänsteområde

Bolag Niras har anställt Lisa Johansson som akustikkonsult. Hon ska bygga upp ett helt nytt tjänsteområde som erbjuder rådgivning, utredningar och mätningar inom ljud och vibrationer.


Niras tecknar ramavtal med Kriminalvården

Bolag Niras har tillsammans med sina partners AG Arkitekter AB och Ekelöw InfoSecurity AB vunnit ramavtalsupphandlingen för stöd till Kriminalvårdens lokalförsörjning. Ramavtalet är rikstäckande och innefattar fastighets- och hyresgästrådgivning, projektstöd, arkitektstöd och fysisk säkerhet över en period på minst 3 år.


Niras växer inom hyresgästrådgivning i Stockholm

Bolag Niras förstärker CRES-teamet med tre nya medarbetare. I juni började Elisabeth Palmér och under augusti har Jan Berg och Christian Sahlström börjat sina anställningar på Niras.


Niras växer på miljösidan

Karriär Det senaste året har tio miljökonsulter anställts till Niras kontor i Malmö, Linköping och Stockholm.


Niras får uppdrag av Bird & Bird

Bolag Niras får i uppdrag av advokatfirman Bird & Bird vid förändringen av deras befintliga lokaler.


Niras rekryterar i Göteborg

Bolag Cajsa Nyberg och Frida Viker heter de nya medarbetarna på kontoret i Göteborg. Båda är nyutexaminerade studenter från Chalmers.


Niras förstärker i Stockholm

Bolag Niras har de senaste månaderna rekryterar tre nya medarbetare till kontoret i Stockholm.


CBRE rekryterar från Niras

Karriär CBRE stärker inom Global Corporate Services med en rekrytering med erfarenhet från bland andra Newsec och Niras.


Alfa-kassan flyttar till Chokladfabriken

Uthyrning Alfa-kassan flyttar i slutet av året sitt huvudkontor till Areims fastighet Chokladfabriken i Sundbyberg, där man hyr 1 500 kvadratmeter.


Niras får ramavtal med KTH

Bolag Niras får ramavtal av KTH gällande rådgivning i deras lokalförsörjningsfrågor, fastighetsekonomi, hyresförhandlingar, hyresjuridik och projektledning.


Sweco förstärker inom Hyresgästrådgivning

Karriär Sara Hernäng har anställts som senior hyresgästrådgivare på Sweco. Hon kommer tillsammans med Anders Björkestedt att vara en stark drivande kraft för att utveckla tjänsteområdet Hyresgästrådgivning.


Tio nya till Niras

Karriär Niras har de senaste månaderna gjort tio nyanställningar.


Niras rekryterar tre

Karriär Niras Miljö har förstärkt sitt team via rekrytering av tre personer.


Niras anställer fem nya medarbetare

Bolag Niras förstärker med fem nya medarbetare, tre i Göteborg och två i Stockholm.