Image

Enblad lämnar Newsec

Karriär Newsecs vd Patrik Enblad lämnar sin tjänst med omedelbar verkan.
- Vi har haft en diskussion hyggligt länge, det här har vuxit fram, säger Patrik Enblad till Fastighetssverige.


Niam hyr ut i Mölndal

Uthyrning Newsec har, för Niams räkning, hyrt ut 1 800 kvadratmeter till Schenker på Torggatan i Mölndal.


Newsec rekryterar centrumchef från Citycon

Karriär Newsec rekryterar en centrumchef till Vällingby City. Han kommer närmast från Citycon.


Newsec förstärker med
rådgivningsansvarig i Göteborg

Karriär Newsec förstärker med en ansvarig för rådgivningsenheten i Göteborg. Det är ett led i en satsning där man ska förstärka rådgivningssidan ytterligare inom den närmaste tiden.


”Stark ekonomisk
grund gör Sverige attraktivt”

Sverige Stabila kassaflöden, lokal tillgång på krediter och en brist på andra attraktiva investeringsalternativ gör att den nordiska fastighetsmarknaden kommer att leverera god riskjusterad avkastning under de kommande åren. Fastigheter med stabila kassaflöden och en nära koppling till den inhemska efterfrågan förväntas avkasta bäst, där högkvalitativa bostäder samt logistik kopplat till handeln står ut. Det framgår av Newsecs vårupplaga av Property Outlook.


Niam hyr ut i Göteborg

Uthyrning Newsec har, för fastighetsägaren Niams räkning, hyrt ut 1 000 kvadratmeter på Första Långgatan i Göteborg.


Niam förlänger i Malmö

Uthyrning Newsec har, för fastighetsägaren Niams räkning, förlängt hyresavtalet med mjukvaruföretaget Aviva i Malmö.


Första nyuthyrningen i Skravelberget klar

Uthyrning Newsec har genomfört den första nyuthyrningen i fastigheten Skravelberget Större 19 på Östermalm. Fastigheten, som är under totalrenovering, ägs av Alecta.


Newsec får uthyrnings- och transaktionsuppdrag

Bolag En markyta om 120 000 kvadratmeter i Göteborg ska bebyggas med 85 000 kvadratmeter BTA lager- och industrilokaler.
Newsec har fått i uppdrag att hyra ut och sedan sälja projektet.


Newsec får förvaltningsuppdrag av fackförbund

Bolag Fackförbunden LO, GS och Svenska Målareförbundet köpte nyligen tre fastigheter i centrala Stockholm av Niam.
Newsec har nu fått förvaltningsuppdraget.


Newsec får nytt förvaltningsuppdrag

Bolag Newsec får ytterligare ett förvaltningsuppdrag, den här gången av Pareto.


Newsecs Valaduppdrag 165 000 kvadrat

Bolag Nu går Newsec och Vald ut med officiella uppgifter för förvaltningsuppdraget som Fastighetssverige skrev om i veckan. Förvaltningsuppdraget omfattar 36 fastigheter – cirka 165 000 kvadratmeter – i Malmö med omnejd.


Newsec får stort förvaltningsuppdrag

Bolag Newsec får ett förvaltningsuppdrag i södra Sverige och har anställt en ansvarig för uppdraget.


Newsec rekryterar projektchef i Göteborg

Karriär Newsec Asset Management har anställt Lars Carlsson som projektchef inom Projekt- och Fastighetsutveckling på Göteborgskontoret.


Två delägare säljer
i Örgryte Bostadsaktiebolag

Bolag Två delägare i Örgryte Bostadsaktiebolag har sålt sina andelar. Köpare är de kvarvarande fem delägarna.


Newsec hyr ut för Folksam

Uthyrning Newsec har för Folksams räkning hyrt ut 1 350 kvadratmeter i Folksams fastighet Bocken 26 på Kungsgatan 5 i Stockholm.


Newsec förstärker styrelsen

Bolag Tre nya ledamöter tar plats i Newsecs styrelse.


Newsec utser en miljökoordinatior

Karriär Newsec Asset Management utnämner Pär Svensson till samordningsansvarig miljökoordinator inom bolaget.


Utbildningsföretag hyr
1 800 kvadratmeter på Södermalm

Uthyrning Utbildningsföretaget Miroi hyr 1 800 kvadratmeter i Folksams fastighet Hönsfodret 1 på Södermalm i Stockholm. Newsec har stått för uthyrningen åt Folksam.


Två lysande undantag i handelsmörkret

Handel Svensk detaljhandel redovisar den svagaste utvecklingen på 15 år. Men här är två lysande undantag.