Image
Max Barclay är chef för Newsecs rådgivningsverksamhet och vice koncernchef.

Newsec: "Nya internationella investerare i logistiksegmentet 2024"

Sverige 2023 präglades av en övergripande svaghet på den svenska transaktionsmarknaden. Inom lager-, logistik- och industrifastigheter har vi dock sett en betydande drivkraft. Med en andel på 27 procent av den totala transaktionsvolymen, har detta segment visat sig vara det mest robusta och framstående under förra året. Max Barclay, chef för rådgivningsverksamheten på Newsec, berättar vad vi kommer se under 2024 på logistikmarknaden.


Grandab genomför fem affärer

Transaktioner Grandab har tillsammans med sina samarbetspartners under avslutningen av 2023 genomfört fyra förvärv och en försäljning.


Folksams fastighet på Lindhagensgatan 74 i Stockholm.

Axis Communications öppnar utvecklingskontor i Stockholm

Uthyrning Newsec har bistått Folksam när Axis utökar sin verksamhet med ett nytt kontor i Stockholm. För närvarande har företaget sin svenska utvecklingsverksamhet lokaliserad i Lund och Linköping. Axis och Folksam har signerat ett femårigt hyresavtal.


Marie Meyer från Colliers och Johanna Hessius från Newsec analyserar kontorsmarknaden 2023. Den stora snackisen syns i bakgrunden, där Fabege tecknade ett hyresavtal med Saab för fastigheten Nöten 4, som är belägen i Solna Strand. Fastighetens totala yta uppgår till cirka 66 000 kvadratmeter.

Fler transaktioner och större flyttströmmar – så blir kontorsmarknaden 2024

Transaktioner På kontorshyresmarknaden observeras en tydlig avmattning med förlängda uthyrningstider och ökade rabatter. Denna utveckling kan delvis tillskrivas en ökande osäkerhet bland potentiella hyresgäster, samt en gradvis stigande vakansgrad. Newsec och Colliers sammanfattar året som gått och spår vad som väntar 2024.


Johanna Hessius, chef för den svenska rådgivningsverksamhet på Newsec.

Bostadstransaktionerna tar fart 2024 spår Newsec-chefen

Transaktioner Transaktioner inom bostadssegmentet har under året gått ned rejält. Trots det finns ett stort intresse för fastighetsslaget, inte minst från utländska investerare berättar Newsecs chef för den svenska rådgivningsverksamheten, Johanna Hessius.


EHF köper fastigheten Heimdal 17 i Skövde av Oscar Properties.

EHF köper av Oscar Properties

Transaktioner EHF förvärvar ytterligare en central fastighet i Skövde. Fastigheten ligger i huvudstråket i centrum och säljare är Oscar Properties. Fastigheten (Heimdal 17) har en total lokalarea på 5 052 kvadratmeter och består av åtta stycken bostäder, garage samt kommersiella lokaler. Parallellt med detta köper EHF även en fastighet i Gamlestaden i Göteborg. Säljare i Göteborg är Rederibolaget Thun AB.


Bostadsfastighet i Mölnlycke får ny ägare.

FAB Holding köper i Mölnlycke

Transaktioner Mölnlycke Fastighets AB säljer bostadsfastigheten Härryda Kindbogården 1:57 i Mölnlycke till FAB Holding för 52,5 miljoner kronor.


Till vänster syns Dan Sandstedt, Head of Capital Markets på Newsec, i mitten Carolina Herling, Head of Investment på Savills och till höger Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Sverige på JLL.

Rådgivartrion om nya transaktionsmarknaden: "Utmanande att stänga pågående affärer"

Bolag Idag avslutar Fastighetssverige kartläggningen där några av branschens största transaktionsrådgivare ger sin bild av hur de upplevt den historiskt svaga transaktionsmarknaden hittills under året. De berättar om de nya utmaningarna, möjligheterna och trenderna på marknaden. Idag har turen kommit till en trio rådgivare bestående av Newsec, JLL och Savills.


Max Barclay, Nordenchef på Newsecs rådgivningsverksamhet.

Newsec breddar spetskompetensen: "Interna bollplank och dörröppnare"

Karriär Igår stod det klart att Newsec knutit till sig fem nya tunga namn till en rådgivande styrelse. Meningen är att tillskottet ska komplettera rådgivarna och det finns en fördel menar Max Barclay, vice koncernchef på Newsec – att få en strategisk kompetens i marknadsläget som råder.


Newsec stärker styrelsen för Investment Management med erfarna branschprofiler, bland annat Lars-Åke Tollemark, Patrik Hall och Kerstin Hessius.

Newsec förstärker med erfarna branschprofiler

Bolag Newsec har initierat Advisory Board för affärsområdet Investment Management, för att erbjuda en strategisk plattform för investerare att utforska potentiella affärsmöjligheter och få insikter om fastighetsmarknaden.


Logicor köper i Backa.

Logicor köper i Göteborg

Transaktioner Logicor har förvärvat en högkvalitativ logistikfastighet på cirka 11 400 kvadratmeter i i prime-läge i Backa, Göteborg, av Grandab Fastigheter II. Affären är en del av Logicors satsning att expandera på den svenska marknaden.


Ulrica Holmgren.

Newsec rekryterar CDO

Bolag Newsec förstärker med Ulrica Holmgren som Chief Digitalization Officer.


Fastigheterna Diana 3 och 6 respektive Trollet 9 ligger vid Drottningtorget i centrala Trollhättan.

Götenehus gör centralt förvärv för 161 miljoner

Transaktioner Götenehus fortsätter sin satsning på fastighetsutveckling och har idag tecknat avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Trollhättan. Fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde som uppgår till 161,4 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Säljare av fastigheterna är Regio och köpare är Götenehus genom det helägda dotterbolaget Forshem.


Sandra Kopparlund.

Nordika rekryterar hållbarhetsexpert

Karriär Nordika har rekryterat Sandra Kopparlund som hållbarhetschef. Hon kommer senast från Newsec och Akelius där hon arbetade som Sustainability Manager med fokus på det strategiska och operativa hållbarhetsarbetet.


Grandab Fastigheter II säljer till Procedo i Kungsbacka.

Grandab säljer i Kungsbacka

Transaktioner Grandab Fastigheter II har avyttrat fastigheterna Varla 14:2, Varla 14:10 och Varla 2:353 i Kungsbacka till Procedo. Fastigheterna omfattar cirka 9 000 kvadratmeter industri, lager, butik och kontor. Befintliga hyresgäster är Tawi AB, Ahlsell Sverige AB samt Adressopost AB. Fastigheterna är fullt uthyrda.


Tillträdande förvaltningschef Jesper Berglund, Nordstans vd Helena Lindqvist och Sanna Dahl som är blivande marknadschef.

Ny marknadschef och förvaltningschef till Nordstan

Karriär Den 1 april 2023 får Nordstans centrumledning två nya chefer, Sanna Dahl börjar som marknadschef och Jesper Berglund som förvaltningschef. Sanna kommer närmast från rollen som projektledare på Hufvudstadens marknadsavdelning i Göteborg. Jesper har tidigare varit kommersiell förvaltare på Newsec Property Asset Management.


Barnhusväderkvarnen 22.

Glommen & Lindberg köper projektfastighet vid Tegnérlunden

Transaktioner Fastigheten Barnhusväderkvarnen 22 intill Tegnérlunden i Stockholm byter ägare. Köpare är Glommen & Lindberg. Huset uppfördes 1966 och har under senare år inrymt Hotell Tegnérlunden. Säljare är Probitas som ägt fastigheten sedan 2002.


Kruthuset 17 i Göteborg.

Newsec hyr ut 5 000 kvadratmeter i Kruthuset 17

Uthyrning Valmet, en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin, lämnar efter 160 år på Lindholmen i Göteborg och har med stöd av Newsec hittat nya lokaler i Kruthuset 17. Under sommaren 2022 förvärvades Kruthuset 17 av Niam som kommer fortsätta förädla fastigheten framöver tillsammans med Newsec som förvaltare.


Henrik Roderhult, regionchef på Newsec

"Fastigheten som är lättast att sälja är..."

Ekonomi/Finansiering Från nettoköpare till nettosäljare. Andra halvan av 2022 ändrade spelplanen, men transaktionerna fortsätter berättar Henrik Roderhult, regionchef, Värdering och Strategisk Analys på Newsec. Det som väntar är en marknad där avkastningskraven stiger. Han avslöjar också vilken slags fastighet som kommer bli lättast att sälja framöver.


Vildmannen 11.

Glommen & Lindberg säljer Vildmannen 11 i centrala Stockholm

Transaktioner Fastigheten Vildmannen 11 uppfördes år 1897 av arkitekt Carl Vilhelm Olinder och är belägen invid Stureplan, centralt i Stockholms stadskärna. Fastigheten byter nu ägare.