Image

Niam tecknar stort
hyresavtal med Polishögskolan

Uthyrning Niam har tecknat ett sexårigt hyresavtal om cirka 42 000 kvadratmeter med Rikspolisstyrelsen avseende Polishögskolan på Sörentorp i Solna och Sollentuna. Samtidigt planerar man framtida expansionsmöjligheter.


Niklas Alm kommunikationschef på Stronghold

Karriär Niklas Alm, som sedan två år har varit kommunikationschef på Newsec, går i dag över till samma post på moderbolaget Stronghold.


Newsec utser svensk försäljningschef

Bolag Newsec har tillsatt en ny ledningstjänst, en försäljningschef som ska ansvara för att koordinera försäljningsarbetet inom alla de svenska affärsenheterna.


Jätteuthyrning i Tomteboda

Uthyrning SL kommer att etablera en stor bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna.
SL hyr 30 000 kvadratmeter lokaler och 17 000 kvadratmeter markytor på ett 25-årigt avtal.
Terminal Real Estate – TRES – äger fastigheten och flera konsulter är inblandade i affären.


Arcona hyresgästanpassar för Sandvik

Bygg Arcona har fått i uppdrag av Alecta att hyresgästanpassa Sandviks nya huvudkontor i World Trade Center, Stockholm.


Hon blir ny retailchef på Newsec

Karriär Vid årsskiftet lämnade Newsecs retailchef Magnus Andersson bolaget för att i stället börja på KF Fastigheter. Här är hans ersättare.


Här är branschens bästa arbetsplatser

Event För tionde året i rad listar Great place to work Sveriges bästa arbetsplatser. Tre branschbolag kniper fina placeringar i listorna.


CBRE/Newsec hyr ut i Baronen

Uthyrning Newsec har tecknat ett tioårigt hyresavtal avseende drygt 800 kvadratmeter i köpcentrumet Baronen i Kalmar. Baronen ägs av CBRE Global Investors.


Newsec hyr ut 1 500 kvadratmeter i Göteborg

Uthyrning Newsec har tecknat tre nya hyreskontrakt för tjänstepensionsbolaget Alectas räkning avseende kontorsytor om totalt drygt 1 500 kvadratmeter i Göteborg.


Enblad lämnar Newsec

Karriär Newsecs vd Patrik Enblad lämnar sin tjänst med omedelbar verkan.
- Vi har haft en diskussion hyggligt länge, det här har vuxit fram, säger Patrik Enblad till Fastighetssverige.


Niam hyr ut i Mölndal

Uthyrning Newsec har, för Niams räkning, hyrt ut 1 800 kvadratmeter till Schenker på Torggatan i Mölndal.


Newsec rekryterar centrumchef från Citycon

Karriär Newsec rekryterar en centrumchef till Vällingby City. Han kommer närmast från Citycon.


Newsec förstärker med
rådgivningsansvarig i Göteborg

Karriär Newsec förstärker med en ansvarig för rådgivningsenheten i Göteborg. Det är ett led i en satsning där man ska förstärka rådgivningssidan ytterligare inom den närmaste tiden.


”Stark ekonomisk
grund gör Sverige attraktivt”

Sverige Stabila kassaflöden, lokal tillgång på krediter och en brist på andra attraktiva investeringsalternativ gör att den nordiska fastighetsmarknaden kommer att leverera god riskjusterad avkastning under de kommande åren. Fastigheter med stabila kassaflöden och en nära koppling till den inhemska efterfrågan förväntas avkasta bäst, där högkvalitativa bostäder samt logistik kopplat till handeln står ut. Det framgår av Newsecs vårupplaga av Property Outlook.


Niam hyr ut i Göteborg

Uthyrning Newsec har, för fastighetsägaren Niams räkning, hyrt ut 1 000 kvadratmeter på Första Långgatan i Göteborg.


Niam förlänger i Malmö

Uthyrning Newsec har, för fastighetsägaren Niams räkning, förlängt hyresavtalet med mjukvaruföretaget Aviva i Malmö.


Första nyuthyrningen i Skravelberget klar

Uthyrning Newsec har genomfört den första nyuthyrningen i fastigheten Skravelberget Större 19 på Östermalm. Fastigheten, som är under totalrenovering, ägs av Alecta.


Newsec får uthyrnings- och transaktionsuppdrag

Bolag En markyta om 120 000 kvadratmeter i Göteborg ska bebyggas med 85 000 kvadratmeter BTA lager- och industrilokaler.
Newsec har fått i uppdrag att hyra ut och sedan sälja projektet.


Newsec får förvaltningsuppdrag av fackförbund

Bolag Fackförbunden LO, GS och Svenska Målareförbundet köpte nyligen tre fastigheter i centrala Stockholm av Niam.
Newsec har nu fått förvaltningsuppdraget.


Newsec får nytt förvaltningsuppdrag

Bolag Newsec får ytterligare ett förvaltningsuppdrag, den här gången av Pareto.