Image
Johan Knaust.

Resultat efter skatt upp med 34 procent för K2A

Bolag Resultatet efter skatt uppgick till 433 miljoner, 34 procent högre än motsvarande period förra året, för K2A.


K2A:s aktie rusade – insynspersoner aktiva med köp

Bolag I fredags steg K2A:s aktie med nästan 30 procent och flera insynspersoner fyllde på sitt innehav.


Andreas Wik, Johan Knaust och Sara Macdonald tycker till om hovrättsdomarna gällande presumtionshyrans utveckling.

Branschen om Hovrättsdomarna gällande presumtionshyrans utveckling

Bostäder Nyligen kom det två nya domar från Svea Hovrätt som berör presumtionshyrans utveckling. Dessa kan komma att påverka investeringskalkylerna för utvecklarna av hyresrätter negativt. Vi har pratat med tre aktörer om deras syn på de nya domarna.


K2A köper hela Gotlandshems bestånd av studentbostäder.

K2A köper Gotlandshems studentbostäder

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB köper hela GotlandsHems bestånd av studentbostäder, totalt 204 bostäder. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 130 miljoner kronor för fastigheterna Järnvägen 6, Järnvägen 7 och Rekylen 1. Tillträde sker 1 september 2022 och finansieras genom banklån samt eget kapital.


Johan Knaust.

K2A skjuter på byggstarter – minskar personalstyrkan

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter pausar produktionen i dotterbolaget K2A Trähus och senarelägger ett flertal byggstarter som var planerade till 2022 och 2023. Som en konsekvens av detta varslas majoriteten av de anställda i K2A Trähus om uppsägning. K2A senarelägger även sitt operationella tillväxtmål om 10 000 bostäder under förvaltning och har inte längre målet att detta ska nås under 2025. Bolaget bekräftar samtidigt sina existerande finansiella tillväxtmål.


Slakthushallen.

K2A får grönt ljust för Slakthushallen

Bygg/Arkitektur K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB ska bygga en idrottshall intill Avicii Arena och Tele 2 Arena i Stockholm. K2A har ingått ett hyresavtal med Stockholms stad som löper under 20 år från inflyttning. Hyresavtalet har godkänts av stadens idrottsnämnd och överenskommelsen om exploatering har nu godkänts av Exploateringsnämnden. Hallen, med arbetsnamnet Slakthushallen, kan börja byggas tidigast i slutet av 2023.


Från vänster: Lovisa Löwenborg, Her House Foundation, Anna Smith, Estea, Jonas Andersson, Slättö, Helena Baude, Gullers, Erik Lemaitre, K2A samt moderator Olga Persson, Unizon

"Kvinnor lever på flykt i Sverige i dag"

Sverige Her House Foundation ser ett ökat intresse från fastighetsbolag att hjälpa våldsutsatta kvinnor genom att ge förtur till bostäder.


Till vänster Johan Knaust, vd för K2A. Till höger syns en visionsbild från bolagets trähusprojekt i Barkarbystaden i nordvästra Stockholm. Nu har bolaget fått en markanvisning i Sätra i sydvästra Stockholm för att bygga ett hyreshus i trä med 80 lägenheter.

K2A får mark för trähusbyggnation i Söderort

Bygg/Arkitektur Bolaget ska uppföra cirka 80 hyresbostäder i Sätra. Fastighetssverige berättar mer om projektet.


En visionsbild över den nya byggnaden i Västerås som ska inhysa Polismyndigheten och Kriminalvården. Byggnation börjar 2023 och den ska stå klar 2026.

SBB och K2A gör jätteuthyrning i Västerås

Uthyrning SBB och K2A har gemensamt tecknat hyresavtal med Polismyndigheten respektive Kriminalvården för uthyrning om totalt cirka 42 500 kvadratmeter i Västerås. Uthyrningen innebär ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner kronor med en avtalstid om 20 år.


Johan Knaust.

K2A upp 13 procent på rapport

Bolag K2A Q1-rapport fick ett fint mottagande av marknaden på fredagen.
Aktien steg 13,4 procent och stängde på 38 kronor efter att ha varit uppe och handlats på 41,10 kronor som högst på fredagen.


Johan Knaust.

K2A utses till ankarbyggare för första gången

Bygg/Arkitektur K2A Knaust & Andersson Fastigheter har utsetts till ankarbyggare för samhällsbyggnadsprojektet Västra stadsdelsnoden i Uppsala. Genom att utses till ankarbyggare får K2A ett optionsavtal som ger ensamrätt att förhandla med Uppsala kommun om markanvisning för cirka 200 bostäder.


Sten Gejrot.

Ny ordförande i K2A

Bolag Sten Gejrot föreslås bli styrelseordförande i K2A Fastigheter.


Johan Knaust.

K2A tilldelas markanvisning i Stockholm

Bygg/Arkitektur Det stora projektet med att omvandla Örbyleden i södra Stockholm till den levande stadsgatan Örbystråket har inletts. K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tilldelats en markanvisning som motsvarar 80 till 120 nya hyresbostäder i området. Bostadshusen kommer att byggas i trä. För att stödja kulturen och bidra till en mer levande stadsdel kommer bottenvåningarna att bli konstnärsateljéer.


Johan Knaust.

K2A beviljas bygglov för studentbostäder i Visby

Bygg/Arkitektur K2A har beviljats bygglov för att uppföra 74 tillfälliga studentbostäder i Visby, där det råder bostadsbrist för studenter.


Pontus Ekerljung, ny pr-chef på K2A.

K2A värvar Per Bolunds förre stabschef

Karriär K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har anställt Pontus Ekerljung som pr-chef. Han var tidigare stabschef hos Per Bolund på Finansdepartementet fram till att Bolund lämnade sin post som bostads- och finansmarknadsminister under 2021.


Johan Knaust.

K2A högt över målen

Bolag Stora värdehöjningar under Q4 – substansvärdet per aktie upp 54 procent under året.


Johan Knaust.

K2A köper samhällsfastigheter i Södertälje och Nyköping

Transaktioner K2A har tecknat avtal om att förvärva två samhällsfastigheter med LSS-boenden i Södertälje och Nyköping. Säljare är P&E Fastigheter och transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 49 miljoner kronor och tillträdet sker den 1 mars 2022.


Johan Knaust.

K2A investerar i Boet Bostad

Transaktioner K2A köper 10,3 procent av aktierna i bostadsutvecklaren Boet Bostad.


K2A får markanvisning för studentbostäder i Visby.

K2A får markanvisning för studentbostäder i Visby

Bygg/Arkitektur K2A Fastigheter har under fjärde kvartalet 2021 erhållit en markanvisning för att utveckla 150 studentbostäder i Visby.


Johan Knaust.

K2A förvärvar samhällsfastighet i Enköping

Transaktioner K2A har ingått avtal om att förvärva en samhällsfastighet med LSS-boende i centrala Enköping. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 28 miljoner kronor och tillträdet sker den 25 februari 2022. Förvärvet kommer att finansieras genom banklån samt eget kapital.