Image
Johan Knaust.
Johan Knaust. Bild: K2A

K2A skjuter på byggstarter – minskar personalstyrkan

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter pausar produktionen i dotterbolaget K2A Trähus och senarelägger ett flertal byggstarter som var planerade till 2022 och 2023. Som en konsekvens av detta varslas majoriteten av de anställda i K2A Trähus om uppsägning. K2A senarelägger även sitt operationella tillväxtmål om 10 000 bostäder under förvaltning och har inte längre målet att detta ska nås under 2025. Bolaget bekräftar samtidigt sina existerande finansiella tillväxtmål.
Publicerad den 23 Juni 2022

Rysslands invasion av Ukraina har bidragit till ett osäkert och svårbedömt marknadsläge, med prishöjningar i kombination med osäkerheter kring tillgång av vissa byggmaterial. K2A ser en betydande risk för att denna situation kommer att kvarstå under en längre period och gör därför bedömningen att ett flertal byggstarter behöver senareläggas. Det innebär att majoriteten av projekt där byggstart planerats under 2022 och 2023 skjuts på framtiden.

Bolaget hade per 31 mars 2022 totalt 15 projekt med sammanlagt 1 829 bostäder under uppförande, varav 481 bostäder bedöms färdigställas under 2022 och 1 348 bostäder under 2023. Tidsplanerna för dessa projekt ligger fast. Det gör även tidsplanerna för kommande terminsaffärer, kommande projekt i Stockholm och fastigheten Västerås Ångpannan, där ett polishus och häkte ska uppföras med förväntad byggstart under 2023.

Som en konsekvens av de uppskjutna byggstarterna har K2A beslutat att genomföra ett varsel av medarbetare i dotterbolaget K2A Trähus. Varslet berör majoriteten av de medarbetare som arbetar i företagets produktionsanläggningar i Gävle och Valdemarsvik. Ingen produktion kommer att bedrivas i dessa anläggningar från slutet av 2022 och uppskattningsvis tolv månader framåt.
– Det är väldigt tråkigt att behöva besluta om det här varslet. Tyvärr är det en oundviklig konsekvens av att de projekt som var planerade att startas i fabrikerna skjuts på framtiden, säger Johan Knaust, vd på K2A.

I och med att K2A skjuter på byggstarter kommer det operationella tillväxtmålet om 10 000 bostäder under förvaltning 2025 att flyttas fram i tid. K2A bekräftar dock samtidigt sina finansiella tillväxtmål, vilket innebär en förväntad årlig, genomsnittlig tillväxt av driftsöverskottet och EPRA NRV per stamaktie med 25 respektive 20 procent under perioden 2019 till och med 2025.
– Tillväxten för 2022 och 2023 är tryggad genom de projekt vi har i produktion, vilka påverkas i begränsad utsträckning av prishöjningar, antingen tack vare fasta priser eller en hög färdigställandegrad. Vi kan förvänta oss en lägre tillväxt under 2024 och 2025 i och med att vi nu skjuter några byggstarter på framtiden, men min bedömning är fortfarande att de finansiella tillväxtmålen kommer att nås, säger Johan Knaust, vd på K2A.

K2A hade per 31 mars 2022 likvida medel om 572 miljoner kronor samt outnyttjade kreditfaciliteter om 1 479 miljoner kronor. Det innebär att K2A förfogar över erforderlig likviditet för att finansiera färdigställandet av pågående projekt i produktion.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige