Image
K2A säljer sex fastigheter till Savills IM för över en miljard kronor.
K2A säljer sex fastigheter till Savills IM för över en miljard kronor. Bild: Istock

K2A miljardsäljer till Savills IM

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har genomfört en försäljning av sex fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1 095 Mkr. Köpare är Savills Investment Management och fastigheterna är avsedda att ingå i en europeisk bostadsfond som företaget förvaltar. Försäljningen innebär att K2A överlåter fyra fastigheter med frånträde den 31 maj 2023 samt två fastigheter under utveckling med planerat tillträde i december 2023. Sammantaget innebär försäljningen att K2A:s likviditet förstärks med 400 Mkr.
Publicerad den 19 April 2023

Tre av de fyra fastigheter som frånträds den 31 maj 2023 återfinns i Gävle och en fastighet i Västerås. På fastigheterna har K2A utvecklat 359 hyresbostäder med en sammanlagd uthyrbar yta om 14 400 kvm och ett hyresvärde om 35,6 Mkr. Försäljningen av dessa fyra fastigheter innebär att K2A per 31 maj 2023 tillförs cirka 212 Mkr i likvida medel efter avdrag för fastighetslån, transaktionskostnader och avdrag för uppskjuten skatt om 5,15 procent. Försäljningen omfattar även fastigheterna Uppsala Sala backe 50:1 och 50:2 som är under utveckling och förväntas färdigställas i december 2023. På fastigheterna uppförs 216 nyproducerade hyresbostäder med en uthyrbar yta om 11 350 kvm och ett hyresvärde om 21,8 Mkr. Fastigheterna kommer att frånträdas i samband med att K2A tillträder, vilket medför att K2A:s likviditetsbehov minskar med omkring 188 Mkr för 2023.

Försäljningen av fastigheterna baseras på ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 1 095 Mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig direktavkastning om 4,1 procent och en rabatt om 3,9 procent jämfört med bokfört värde för dessa fastigheter per 31 december 2022.

– Samtliga bostäder som avyttras är nyproducerade, yteffektiva och miljöcertifierade bostäder av hög kvalitet med rimliga hyror i attraktiva lägen på tillväxtorter. Att försäljningspriset ligger i paritet med fastigheternas bokförda värde visar att hyresbostäder med hög standard i bra lägen på växande orter är attraktiva tillgångar trots att transaktionsmarknaden påverkats av betydande omvärldsoro, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Köpare av fastigheterna är Savills Investment Management och fastigheterna är avsedda för en av företagets paneuropeiska fonder med fokus på bostäder i Europa. K2A kommer att fortsätta ansvara för förvaltning av de aktuella fastigheterna på uppdrag av Savills Investment Management.

– Vi är mycket nöjda med göra vår första investering inom bostadssegmentet och att förvärva bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen på starka orter i Sverige. Fastigheternas gröna profil motsvarar våra högt ställda krav på miljöcertifiering och energieffektivitet, vilket är den typ av investeringar vi letar efter. Vi ser även fram emot framtida samarbetsmöjligheter med K2A, säger Peter Broström, ansvarig för den nordiska verksamheten inom Savills Investment Management.

– Det känns bra att sälja till en aktör som Savills IM som delar vår syn på långsiktigt ägande och som värdesätter klimatsmarta bostäder av hög kvalitet, säger Johan Knaust.

Givet de förändrade förutsättningarna på bygg- och kapitalmarknaderna med fortsatt stor omvärldsoro kommer 2023 bli ett konsolideringsår för K2A. Försäljningen har genomförts med syfte att säkerställa ytterligare likviditet genom att avyttra tillgångar för att stärka balansräkningen, finansiella nyckeltal samt kassaflödet. Försäljningen är ännu ett steg för att anpassa balansräkningen till en miljö med högre räntenivåer men även för att frigöra finansieringsutrymme för fortsatt tillväxt. K2A har som ambition att genomföra ytterligare försäljningar under 2023.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare till K2A i transaktionen. Advokatfirma Lindahl KB har agerat legal rådgivare till K2A och Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Savills Investment Management.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

SEB:s makroekonom: Riksbanken sänker räntan i maj

Ekonomi/Finansiering Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet. Går det att redan nu skymta det ekonomiska ljuset – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör? Marcus Widén, makroekonom på SEB, satte ljuset på detta under Stora proptechdagen i Stockholm.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige