Image
Hifab får två ramavtal i Örebro

Hifab stärker sin närvaro i Örebro

Bygg/Arkitektur Hifab har tilldelats två ramavtal med Örebro kommun. Avtalen gäller i maximalt fyra år och omfattar bygg- och projekteringsledning för husbyggnation, med projekt i varierande storlek.


Nicke Rydgren.

Nicke Rydgren blir ny vd för Hifab

Karriär Hifab har utsett Nicke Rydgren till ny vd med tillträde senast 1 augusti 2022. Han kommer närmast från det börsnoterade bolaget Projektengagemang Sweden AB (PE Teknik & Arkitektur) där han verkat sedan 2017, nu senast som COO i koncernledningen.


Robert Johansson.

Hifabs CFO lämnar

Karriär Robert Johansson har meddelat att han beslutat att lämna sin roll som CFO på Hifab för nya utmaningar. Nu inleds processen för att tillsätta en ny CFO samtidigt som Robert Johansson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden.


Patrik Schelin.

Hifab: Tillväxtverket överväger återkräva korttidsstöd

Bolag Hifab informerar om Tillväxtverkets övervägande att återkräva tidigare utbetalt korttidsstöd, avseende år 2020, för Hifab AB om 1,8 miljoner kronor. Bolaget gör samtidigt bedömning att även ansökt korttidsstöd för innevarande år kan vara i farozonen.


Han blir ny CFO på Hifab

Bolag Hifab Group AB har anställt Robert Johansson som ny CFO.


Farshad Saba.

Hifab startar nytt marknadsområde

Bolag För att möta marknadens ökade efterfrågan, och ytterligare stärka sin position, startar Hifab ett nytt marknadsområde som har en geografisk täckning från Jönköping i söder till Uppsala i norr.


Stefan Bäcklund

Hifab rekryterar Luleåchef från NCC

Bolag Hifab rekryterar Stefan Bäcklund som ny avdelningschef i Umeå.


Sanktion mot Hifab efter korruption i Laos

Bolag Världsbanken har tillsammans med Hifab genomfört en revision av ett Världsbanksfinansierat uppdrag i Laos. Världsbanken har nu meddelat beslut i sanktionsärendet och gör bedömningen att det är mer sannolikt än osannolikt att Hifab Internationals anställda varit delaktiga i korrupt agerande. Detta har resulterat i att sanktion utfärdats för de två anställda samt för Hifab International AB och dotterbolaget Hifab Oy.


Hifab utser ny marknadsområdeschef

Karriär Per Ångquist har utsetts till chef för Marknadsområde Mitt, vilket omfattar Hifabs verksamhet i Stockholm och Mellansverige.


Hifab rekryterar marknadsområdeschef

Karriär Sedan september är Markus Olofsson ny marknadsområdeschef för Hifabs verksamhet i norra Sverige och även avdelningschef på Umeåkontoret.


Ny styrelseordförande för Hifab

Bolag I maj 2017 tillträdde Rikard Appelgren som ny styrelseordförande för Hifab.


Etiska tveksamheter inom Hifab

Bolag Hifab utreder etiska tveksamheter i samband med ett uppdrag i Laos 2013-2014.


Vågen blir ny simhall i Linköping

Bygg/Arkitektur Bidraget Vågen ritat av 3XN Arkitekter med SLA, WSP, Hifab, Teknologisk Institut vinner arkitekttävlingen för Linköpings nya simhall. Vågens arkitektur representerar ett konsekvent formspråk som berör på både långt håll och nära, anser tävlingsjuryn.


Hifab förstärker organisationen i Mellansverige

Bolag Hifab förstärker organisationen i Mellansverige med en ny marknadsområdeschef och två affärschefer. Klas Eldebrandt har utsetts till marknadsområdeschef mitt, Katarina Swedenborg till affärschef byggnader och Eva Woojärv till affärschef anläggning.


Arcona tillsätter i ledningsgruppen

Bolag Katja Bolander följer i Jeanette Saveros spår och lämnar Hifab för Arcona. Bolander blir marknads- och kommunikationschef på företaget. Arcona anställer samtidigt Victoria Lidfeldt som inköpschef.


Hifab projektleder bygget av ny fabrik i Uppsala

Bygg/Arkitektur Hifab projektleder uppförandet av en ny fabrik i Heby utanför Uppsala som Thomas Betong investerar i. Projektet innebär en investering på 80 miljoner kronor.


Hifab anställer ny chef i Malmö

Bolag Hifab har tillsatt Björn Ståhle som ny chef för Malmökontoret. Samtidigt förstärks kontoret med fyra konsulter.


MKB vinner Hifab-tvist

Juridik I förra veckan kom beskedet från Högsta domstolen att prövningstillstånd inte beviljas i den långdragna tvisten mellan MKB Fastighets AB och Hifab Group AB. Hovrättens dom i målet står fast. Domen innebär att ett skadestånd på cirka 65 miljoner kronor tilldöms MKB.


Hifabs nyemission övertecknad

Bolag Hifabs nyemission om 53,2 miljoner kronor tecknades till 68,2 miljoner kronor.


Han blir ny vd på Hifab

Karriär Jeanette Saveros sa upp sig i höstas. Nu har Hifab Group utsett en ny vd.