Image

Lena Fahlén om ränteutvecklingen framöver

Ekonomi/Finansiering | PLAY När höjer Riksbanken räntan, när nås toppen och hur ser ränteläget ut om fem år? Lena Fahlén, ställföreträdande chef för ekonomisk analys på Handelsbanken, ger sin bild.


"Då höjs räntan"

Ekonomi/Finansiering | PLAY När tror Martin Jansson, makroekonom på Handelsbanken, att Riksbanken höjer räntan och hur ser han på Donald Trumps påverkan på världsekonomin?


Lokalmarknadsdagen

Förutsättningarna för framtida fastighetsaffärer

Lokalmarknadsdagen Hur ser den närmaste framtidens utsikter för världsekonomin ut? Hur länge till kommer vi ha extremt låga räntor? Hur påverkas Sveriges och Europas ekonomiska utveckling av oron i omvärlden? Vilka är de viktigaste orosmolnen och hur ska de hanteras - och hur påverkas vi av det nu stundande riksdagsvalet? Dessa, och flera andra, frågor besvaras på Lokalmarknadsdagen den 30 augusti.


Nytt H&M-koncept öppnar i Göteborg

Uthyrning Handelsbanken blir hyresvärd för det helt nya H&M-konceptet Afound som i och med denna etablering öppnar sin första butik i centrala Göteborg.


Skanskas kommunikationsdirektör lämnar

Karriär Kommunikationsdirektör Katarina Grönwall lämnar Skanska för att börja på Handelsbanken. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts.


Kungsleden emitterar obligationslån om 1,35 miljarder

Bolag Kungsleden har under det nyupprättade MTN-programmet emitterat två icke- säkerställda obligationslån med en fyraårig löptid på den svenska marknaden. Lånen uppgår sammanlagt till 1 350 miljoner kronor och har slutligt förfallodatum i oktober 2021.


Ica säljer allt i Norge

Transaktioner Ica Fastigheter säljer Ica Eiendom Norge, 58 fastigheter, för 2,2 miljarder kronor.


De är rådgivare till Castellum

Bolag Åtta olika rådgivare arbetar med Castellums förvärv och företrädesemission.


Rikshem ger ut grön obligation på 700 miljoner

Ekonomi/Finansiering Rikshem ger ut sin fjärde gröna obligation – den ska finansiera ett flertal stora Rot-renoveringsprojekt.


80 procent uthyrt i Aspholmens kontorsprojekt i Örebro

Bygg/Arkitektur Handelsbanken, PWC och Nethouse blir hyresgäster i Aspholmens kontorsprojekt, som ska stå klar nästa år.


Fastpartner genomför riktad nyemission av preferensaktier

Ekonomi/Finansiering I samband med Fabegeaffären offentliggör Fastpartner en placering av högst 172 499 nya preferensaktier genom en riktad nyemission till ett begränsat antal investerare.


Handelsbanken i Mölndal till Pedagogen Park

Uthyrning I mitten av november flyttar Handelsbanken i Mölndal in i nya lokaler i Pedagogen Park. En flytt som kontorschefen Ulrika Jivefors ser fram emot.
– Vi vill vara kvar i Mölndal under ombyggnaden av Mölndal Centrum och samtidigt vara nära våra kunder. Med de nya lokalerna i Pedagogen Park kan vi vara det och samtidigt utforma det nya kontoret efter kundernas behov och skapa en välkomnande och tillgänglig mötesplats för våra besökare.


Rikshem miljardemitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Rikshem har genomfört de första emissionerna under sitt MTN-program.


Rikshem upprättar MTN-program

Ekonomi/Finansiering Rikshem upprättar ett MTN-program med ett rambelopp på fem miljarder kronor. Rikshem har tidigare emitterat tre icke noterade obligationer om totalt 2,7 miljarder kronor. Kommande obligationsemissioner kommer att genomföras under MTN-programmet.


Tribona köper av Axfast

Transaktioner Tribona köper en logistikfastighet i Norrköping av Axfast för 173 miljoner kronor.


Hemsö etablerar MTN-program om sex miljarder

Ekonomi/Finansiering Hemsö etablerar ett MTN-program med en ram uppgående till sex miljarder kronor för upplåning på den svenska kapitalmarknaden.


Rikshem genomför en första obligationsemission

Ekonomi/Finansiering Rikshem har genomfört sin första obligationsemission, till en väldigt låg ränta. Obligationslånet ska bland annat användas till att amortera banklån.


Läkaren.

Norrporten förnyar 27 000 kvadratmeter i centrala Stockholm

Uthyrning Norrporten förlänger ett hyresavtal om 27 000 kvadratmeter på tolv år vid Norra Bantorget i centrala Stockholm. Dessutom investerar man 100 miljoner kronor i lokalerna.


Första emissionen i Swedavias obligationsprogram

Ekonomi/Finansiering Swedavia har genomfört en första emission om sammanlagt 1,5 miljarder kronor inom ramarna för det MTN-program som etablerades i december 2012.


Norrportens senaste
miljardförvärv i Stockholm fullt uthyrt

Uthyrning Norrportens senaste miljardförvärv i Stockholm är nu fullt uthyrt. En hyresgäst tar 9 000 kvadratmeter.