Image

Castellum tillträder Norrporten

Bolag Castellum tillträder nu Norrporten och beslutar om apport-emission och överlåtelse av återköpta aktier. Samtidigt meddelar bolaget att man senarelägger offentliggörandet av delårsrapporten.
Publicerad den 15 Juni 2016

Den 13 april 2016 offentliggjorde Castellum AB att man köper Norrporten samt genomför en företrädesemission och riktad emission i syfte att finansiera del av förvärvet. Utfallet av företrädesemissionen offentliggjordes den 14 juni 2016.

Castellum tillträder i dag aktierna i Norrporten och har efter den preliminära likvidavräkningen erlagt 10,4 miljarder kronor kontant och 27 201 166 vederlagsaktier med betalning i apportegendom motsvarande 3,1 miljarder kronor baserat på Castellum aktiens stängningskurs den 14 juni 2016.

Med stöd av emissionsbemyndigandet av den extra bolagsstämman den 20 maj 2016 har Castellums styrelse beslutat om en apportemission till Andra och Sjätte AP-fonderna om 19 194 458 vederlagsaktier samt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 mars 2016, beslutat att överlåta samtliga sedan tidigare återköpta aktier, motsvarande 8 006 708 aktier. Castellums återköpta aktier förvärvades under år 2000 för en sammanlagd köpeskilling om 194 miljoner kronor. Efter överlåtelsen innehar bolaget inga återköpta aktier.

Genom apportemissionen ökar Castellums aktiekapital, efter effekterna från företrädesemissionen vars utfall offentliggjordes den 14 juni 2016, med 9 597 229 kronor från 127 003 354 kronor till 136 600 583 kronor. Det totala antalet registrerade aktier ökar med 19 194 458 från 254 006 708 till 273 201 166 registrerade och utestående aktier när apportemissionen registrerats hos Bolagsverket.

– Tillsammans bildar vi ett ännu starkare fastighetsbolag med ökad närvaro på viktiga tillväxtmarknader i Sverige och Köpenhamn, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum och fortsätter:

– Norrporten och Castellum har många likheter, bland annat det nära samarbetet med kunderna. Vi kan använda det bästa av respektive organisations kunnande och erfarenhet och därigenom skapa ökat aktieägarvärde.

Med anledning av tillträdet meddelar samtidigt Castellum att man senarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för det andra kvartalet 2016 till den 15 juli.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Här gör Stockholms hetaste cafékedja nästa etablering

Uthyrning Öppnar nytt på hajpade gatan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige