Image

Dragkamp om bostadsbolagen

Stockholm De stora allmännyttiga bostadsbolagen är på väg att bli medlemmar i Fastighetsägarna. Nu försöker Sabo locka tillbaka dem.


Ny ordförande i Fastighetsägarna Stockholm

Bolag Fastighetsägarna Stockholm har valt en ny ordförande. Han har tidigare varit vd för Jones Lang Lasalle och vice vd för Vasakronan.


Årets BRF utsedd

Event Bostadsrättsföreningen Sjömannen 7 i Stockholm har tilldelats Fastighetsägarna Stockholms utmärkelse Årets Bostadsrättsförening.


Ny mall för hyrestillägg i köpcentrum

Juridik Svensk Handel och Fastighetsägarna Sverige har tagit fram en mall för avtal om hyrestillägg i köpcentrum. Överenskommelsen reglerar hur butiker och andra hyresgäster i centrumanläggningar ska betala för till exempel bevakning, renhållning och underhåll av gemensamma ytor.


HD: Nyttan går före likhetsprincipen i BRF

Juridik En bostadsrättsförening beslutade att samtliga medlemmar skulle vara med och bekosta ett bullerplank, trots att man som boende skulle ha olika stor nytta av det. Högsta Domstolen fastslår nu att om ett beslut i realiteten medför större nytta för vissa medlemmar utgör det inte ett brott mot likhetsprincipen. Avgörandet är av principiell betydelse för bostadsrättsföreningar.


Fastighetsägarna-vd till John Mattsons styrelse

Bolag Christer Jansson, vd för Fastighetsägarna Stockholm, går in i styrelsen för John Mattson Fastighetsföretagen AB.


Vd blir miljöspecialist på
Fastighetsägarna i Göteborg

Karriär Linda Hansson lämnar vd-jobbet på kommunala Tranemobostäder för att bli miljöspecialist på Fastighetsägarna GFR.


Fastighetsägarna Stockholm utesluter medlem

Juridik Fastighetsägarna Stockholm har beslutat sig för att utesluta en medlem som allvarigt misskött förvaltningen i en av sina fastigheter.


Fastighetsägarna startar elpool för mindre bolag

Energi/miljö Storföretagen har länge haft möjlighet att få hjälp med att handla delar av elen när priset är gynnsamt. Fastighetsägarna GFR startar nu en elpool som gör det möjligt även för mindre och mellanstora aktörer inom fastighetsbranschen.


Så bör man gå vidare med Centrala Älvstaden

Göteborg Fastighetsägarna, Stiftelsen CMB och kommunala Centrala Älvstaden har låtit göra en studie om hur Malmö, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors förverkligat sina visioner, och utifrån detta dras ett antal slutsatser om hur man bör gå vidare med utvecklingen av Centrala Älvstaden i Göteborg.


Fastighetsägarna: BRF:er står stadiga

Bostäder Fyra av fem bostadsrättsföreningar planerar underhåll och renoveringar det kommande året trots försämrade ekonomiska utsikter och högre räntor. Det framgår av en undersökning genomförd av Fastighetsägarna Stockholm.


Fastighetsägarna: Sverige lunkar på

Sverige ECB:s kraftfulla åtgärder har minskat risken för att den grekiska tragedin sprids till valutaunionens övriga krisländer. Samtidigt har USA lämnat recessionshotet bakom sig. Därmed blir dämpningen i den svenska ekonomin mindre kraftig än vad många bedömare förutspår. 2012 blir ett år då Sverige lunkar på i en tillväxttakt på knappt 1,5 procent. Det skriver Fastighetsägarna Sverige i sin senaste konjunkturrapport.


De är bäst i Skåne

Öresund I torsdags genomfördes Öresundsinstitutets konferens Real Estate Öresund. Skånes bästa konsulter inom områdena transaktionsrådgivning, transaktionsjuridik, värdering, förvaltning och lokaluthyrning korades. Här är vinnarna.


NCC rekryterar miljöchef

Karriär NCC Property Development rekryterar en ny miljöchef, som närmast kommer från ett konsultbolag.
Hon tillträder tjänsten den 5 mars.


Ny chefsjurist på Fastighetsägarna

Karriär Fastighetsägarna Sveriges chefsjurist Rune Thomsson går i pension. Hans efterträdare är utsedd.


Nya lagen prövas i Kalmar

Juridik Hyresförhandlingarna i Kalmar har strandat, och hyresnämnden i Jönköping ska nu avgöra ärendet.
Fastighetsägarna ser detta som en unik prövning – första gången den nya lagen om kommunägda bostadsaktiebolag ska prövas.


Fastighetsägarna varnar för byggstopp

Bygg Den nya plan- och bygglagen kräver certifierade kontrollansvariga vid bygg-, rivnings- eller markåtgärder. I dag finns det för få certifierade, och Fastighetsägarna varnar nu för att reglerna kan innebära stora problem med att genomföra byggnationer framöver.


Fastighetsägarna optimistiska
enligt Sverigebarometern

Sverige Läget i den kommersiella fastighetssektorn är fortfarande starkt. Bara två procent av landets fastighetsägare är missnöjda med lönsamheten. Pessimismen avseende den svenska konjunkturen har dock ökat kraftigt, men genomslaget i fastighetssektorn förväntas bli relativt litet. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.


Här finns Stockholms
bästa fastighetsföretagarklimat

Stockholm Fastighetsägarna Stockholm har undersökt vilken kommun i länet som har bäst fastighetsföretagarklimat. Här är vinnaren och elva i topp-listan.


Hon blir ny chefsjurist hos Fastighetsägarna

Karriär Åse Sundström blir ny chefsjurist hos Fastighetsägarna GFR. Hon efterträder Charlotte Andersson.