Image

Ny förening ska utveckla Backaplan

Göteborg Mötesplats Backaplan har bildats. Den ekonomiska föreningen ska göra Backaplan till ”en del av Göteborgs levande centrumhandel”.
Ett 50-tal handlare, fastighetsföretag och tjänsteföretag är med i föreningen.


Fastighetsägarna tar
fram mall för gröna hyresavtal

Energi/miljö Fastighetsägarna arbetar med att utveckla en standardmall för gröna hyresavtal för kontorslokaler. Avtalet kommer, tillsammans med Fastighetsägarnas övriga hyresavtal och kontrakt, att ingå i formulärsamlingen Fastighetsägarna Dokument, och beräknas vara klart under våren 2012.


Fastighetsägarna rekryterar fastighetsteknisk expert

Karriär Rikard Silverfur började den 1 september på Fastighetsägarna Sverige. Han kommer att arbeta som näringspolitisk expert med särskild inriktning mot fastighetsteknik.


Fastighetsägarna yrkar på fem procents hyreshöjning

Bostäder Den nya lagen om att allmännyttan ska drivas affärsmässigt leder till att Fastighetsägarna inte längre avvaktar de kommunala bostadsbolagens hyressättning.
Fastighetsägarna Göteborg yrkar på en hyreshöjning på upp till fem procent.


Bostadskö i Göteborg utreds

Göteborg Kommunstyrelsen föreslås utreda att inrätta en bostadskö i Göteborg.
- Vi är nöjda med det Boplats Göteborg som vi har idag. Men när en bostadskö nu ska utreds tycker vi det är positivt att man redan i utredningsdirektiven slår fast att de privata fastighetsföretagen inte ska påverkas, säger Magnus Ersman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna och vice ordförande i Boplats Göteborg AB.


Fastighetsägarna: ”Skrinlägg räntehöjningarna”

Sverige I Fastighetsägarnas senaste konjunkturrapport är man tydliga med att Sverige inte bör fortsätta att höja räntorna.


85 procent tror på fortsatt god lönsamhet

Sverige 85 procent av fastighetsägarna räknar med fortsatt god lönsamhet. Samtidigt har andelen som tror att Sveriges konjunktur kommer att förstärkas ytterligare minskat. Det framgår av Fastighetsägarnas senaste Sverigebarometer.


Här är årets BRF

Event Nu har Fastighetsägarna för fjärde gången utsett en vinnare i tävlingen Årets Bostadsrättsförening. Priset går till en förening på Kungsholmen i Stockholm.


Fastighetsföretagare i Linköping och Norrköping vill öka samarbetet

Bolag Linköping och Norrköping bör samarbeta mer för att bli Sveriges fjärde största storstadsregion. Det tycker en majoritet av fastighetsföretagarna i de båda kommunerna enligt en färsk rapport från Fastighetsägarna.


Fastighetsägarna: Lugnare höjningar i höst

Sverige Riksbanken höjde som väntat reporäntan till 1,75 procent på tisdagens penningpolitiska möte. Enligt Fastighetsägarna kommer dock höjningstakten att mattas av betydligt efter sommaren.


Fastighetsägarna
arrangerar mässa i Göteborg

Event Fastighetsägarna arrangerar i september en fastighetsmässa i Göteborg. Det blir den största hittills i Göteborg.


Fastighetsägarna:
Höj inte räntan för snabbt

Sverige I morgon förväntas Riksbanken höja styrräntan igen. Men Fastighetsägarna menar att det är onödigt och olyckligt med snabbare räntehöjningar.


Professorer reder ut den nya lagen

Juridik I samband med de pågående hyresförhandlingarna har det framförts olika tolkningar av vad affärsmässighet egentligen betyder i den nya lagen om kommunala bostadsbolag och vad detta konkret innebär, till exempel när de allmännyttiga bostadsföretagen ska formulera sina hyreskrav. Parterna på hyresmarknaden, Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna, har gjort delvis olika tolkningar av begreppet.
KTH-professorerna Hans Lind och Stellan Lundström har utrett den nya lagen.


Han blir
ordförande i Willhem

Bolag Styrelsen i Första AP-fondens bostadsbolag Willhem, som köpte Actaportföljen är nu utsedd.
Ordförande blir ett tungt styrelseproffs med lång bakgrund inom fastighetsbranschen.


Lagen om byggfelsförsäkring tas bort

Juridik Regeringen föreslår att den obligatoriska byggfelsförsäkringen ska tas bort. Försäkringen är onödig, menar civil- och bostadsminister Stefan Attefall.


Ny dom: BRF:s ränteintäkter skattefria

Juridik Enligt en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) den 29 december 2010 ska Bostadsrättsföreningars ränteintäkter vara skattefria.
Därmed kan många bostadsrättsföreningar få tillbaka inbetald skatt sedan 2006.


Stockholmsägarna mest positiva

Sverige 80 procent av fastighetsägarna i Stockholm tror på stigande priser på kontorsfastigheter under 2011, enligt Fastighetsägarnas Sverigebarometer.
I Göteborg och Malmö är det inte lika positiva tongångar.


Historiskt EU-beslut om fjärrvärmekonkurrens

Juridik Europaparlamentet har beslutat att fjärrvärmenäten måste öppnas för konkurrens, ett beslut som välkomnas av Fastighetsägarna.