Image
Christin Carlsson, hållbarhetsansvarig på Castellum Väst.

Unik analys ska säkra Gateway Säves framtida ekosystemtjänster

Energi/miljö När Castellum utvecklar tre miljoner kvadratmeter mark i projektet Gateway Säve görs det med högt satta miljömål. Med en omfattande satsning på ekosystemtjänster räknar man med att på sikt uppnå full kompensation – trots att nya byggnader och vägar byggs när man utvecklar en unik plats för hållbar logistik och mobilitet.


Susanna Ohlin

Susanna Ohlin blir ny divisionschef för samhällsbyggnad på Cowi

Bolag Susanna Ohlin har utsetts till ny chef för division Samhällsbyggnad på Cowi i Sverige. Hon kommer närmast från Rambøll där hon haft rollen som affärsområdeschef för södra och västra Sverige.


Säve.

Castellum tar nya steg på Säve

Bygg/Arkitektur Nu konkretiseras planerna för Castellums nya flexibla logistiknav vid Säve flygplats. Tillsammans med några av landets främsta konsultbolag och arkitekter ska visionen förvandlas till verklighet – ett ledande logistiknav och en plats för utveckling av hållbar mobilitet både på land och i luften.

Konsultbolagen Cowi och Sweco samt arkitekterna Krook & Tjäder har anlitats för att arbeta med utredningar, energisystem och strukturplan för området.


Cowi flyttar till Platinan.

Cowi hyr 6 500 kvadratmeter i Platinan

Uthyrning Avtalet innebär att Cowi flyttar sitt svenska huvudkontor från Skärgårdsgatan 1 i fiskhamnen i Göteborg till projektfastigheten Platinan i Lilla Bommen. Förhyrningen innebär att Platinan redan två år före projektavslut når en uthyrningsgrad om 67 procent.


Lars-Bertil Ekman.

Cowi rekryterar marknadschef till Göteborg och region väst

Bolag Cowi stärker verksamheten inom division samhällsbyggnad med en ny marknadschef, Lars-Bertil Ekman, till avdelningen Samhällsbyggnad Väst.


Jernhusen och Cowi miljöcertifierar Stockholms centralstation

Energi/miljö Stockholms central blir certifierad enligt Breeam In-Use.


Cowi får uppdrag av Akademiska Hus

Bygg/Arkitektur Just nu pågår utvecklingen av Albano i Stockholm. Cowi har fått i uppdrag av Akademiska Hus, som är byggherre för universitetslokalerna, att ansvara för byggnadskonstruktion och geoteknik för tre av fyra byggnader.


Cowi anställer ny avdelningschef

Bolag Cowi stärker verksamheten och anställer Anders Wahll som ny avdelningschef inom Byggnad och Fastighet.


Ishotell året runt

Bygg/Arkitektur Icehotel i Jukkasjärvi kompletteras nu med en året runt-anläggning.


Cowi rekryterar ny chefsspecialist

Bolag Cowi har rekryterat Per Lindström som chefsspecialist inom material och svetsning.


Postnord och Cowi i samarbete

Bolag Postnord Sverige har tecknat ramavtal med Cowi gällande teknikkonsulttjänster inom fastighetsområdet för Postnords verksamheter i Sverige.


Cowi etableras i Västerås

Karriär Jimmy Magnusson har rekryterats som gruppchef för projektledning infrastruktur i område Stockholm/öst på Cowi. Förutom chefsansvaret kommer han att etablera och bygga upp Cowis projektledningsdivision i Västerås.


Cowi etablerar sig i Luleå

Bolag Leif Hedlund har rekryterats som avdelningschef inom division Projektledning i Luleå. Han kommer ha som uppgift att etablera och bygga upp Cowis Projektledningsdivision i norra Sverige.


Cowi rekryterar ny divisionschef

Bolag Stefan Sandberg kommer från och med den 1 februari att tillträda som ny divisionschef för Projektledning. Han kommer att leda utvecklingen av Cowis nya division inom Cowi Sverige.


Ny chef till Byggnad och Fastighet på Cowi

Bolag Cowis nya avdelningschef för Byggnad och Fastighet i Stockholm/Öst kommer närmast från WSP.


Cowi Sverige byter vd

Karriär Anders Rydberg träder tillbaka efter 25 år som vd på teknikkonsulten Cowi Sverige. Han efterträds av Pär Hammarberg, närmast från Sweco.


Cowi förstärker i Stockholm

Bolag Cowi förstärker sin bygg- och fastighetsavdelning i Stockholm med tre nya chefer.


Ny chef för Cowis fastighetsverksamhet i Malmö

Karriär Jan Lövgren har tillträtt som ny chef för Cowis byggnads- och fastighetsverksamhet i Malmöregionen. Utöver Jan Lövgren har ytterligare tre chefer rekryterats inom marknadssegmentet.


Cowi rekryterar Stefan Sandberg

Karriär Cowi har rekryterat Stefan Sandberg som chef för företagets byggnads- och fastighetsverksamhet i Stockholm och Mellansverige.