Image
Diös utökar Academedias skollokaler i Sundsvall

Academedia växer i Diös lokaler i Sundsvall

Uthyrning Nu är det klart att Drottning Blankas Gymnasieskola växer i fastighetsägaren Diös lokaler i centrala Sundsvall. Ett behov av samlokalisering och ett ökat intresse för gymnasieskolans program ligger bakom flytten till nya, större lokaler på Trädgårdsgatan. Diös utvecklar ytorna till en modern skolmiljö inför inflyttning som beräknas ske i augusti 2023.


Stadsrum hyr ut till två gymnasieskolor i Helsingborg.

Stadsrum hyr ut till två gymnasieskolor i Helsingborg

Uthyrning Ett tioårigt hyresavtal är tecknat med Academedia gällande två gymnasieskolor (Drottning Blanka) om totalt cirka 4 500 kvadratmeter.


Adam Cocozza.

Botrygg tecknar långt avtal med Academedia

Bygg/Arkitektur Botrygg bygger om vakanta fastigheter till gymnasieskola åt Academedia.


Hemsö utvecklar skolat åt Academedia Tengbom

Hemsö utvecklar ny gymnasieskola i Stockholm

Bygg/Arkitektur Hemsö har sedan tidigare förvärvat fastigheten Kadetten på Karlbergsvägen 77 i Stockholm som nu kommer att konverteras till en modern gymnasieskola. Ett tolvårigt hyresavtal har tecknats med skolkoncernen Academedia för hela fastigheten.


Hus 3 Campus Polacksbacken i Uppsala.

Akademiska Hus satsar i Uppsala

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus satsar 156 miljoner kronor på att omvandla den gamla kasernbyggnaden Hus 3 på Campus Polacksbacken till en modern utbildningsmiljö för NTI-Gymnasiet och Procivitas.


Peter Andersson är ny fastighetsdirektör på utbildningsföretaget Academedia.

Academedia öppnar för JV:n med fastighetsbolag

Karriär Peter Andersson, ny fastighetsdirektör på Academedia, berättar om nya jobbet och skolkoncernen planer på att bli samhällsfastighetsägare.


collageAcademedia

Ny fastighetsdirektör på Academedia

Karriär Academedias nytillträdde fastighetsdirektör Peter Andersson får det funktionella ansvaret för koncernens fastighetsfrågor i Sverige såväl som Norge och Tyskland.


Hemfosa köper mer i Norge

Transaktioner De senaste månaderna har Hemfosa köpt samhällsfastigheter i Norge för mer än tre miljarder kronor. Nu köper man ytterligare fastigheter för cirka 284 miljoner kronor.


Gymnasium hyr 4 000 kvadratmeter vid Blåsuts tunnelbanestation

Uthyrning Drottning Blankas Gymnasieskola, som ingår i Academediakoncernen, har tecknat hyresavtal om 4 000 kvadratmeter utbildningslokaler vid Blåsuts tunnelbanestation.


Academedia planerar att investera halv miljard i lokaler

Bolag Sedan år 2000 har Academedia, tillsammans med fastighetsägare, satsat cirka tre miljarder kronor kronor i nya skol- och förskolelokaler, och investeringstakten ökar - mellan januari 2014 och juni 2015 satsas omkring 550 miljoner i olika byggprojekt.


Wihlborgs hyr ut och
renoverar i centrala Helsingborg

Uthyrning Wihlborgs renoverar och hyr ut gårdsbyggnaden i fastigheten Ruuth 23 i centrala Helsingborg.