Image

Han blir ny vd på Fastighetsägarna GFR

Bolag Den nye vd:n är i dag vd på bostadsbolaget Mölndalsbostäder.


Fastighetsägarna: Låg rörlighet förvärrar kris på bostadsmarknaden

Bostäder Rörligheten på bostadsmarknaden minskar kraftigt bland unga. I Stockholm har flyttintensiteten för unga vuxna (20-24 år) minskat med 20 procent mellan 2007 och 2013. Samtidigt minskar flyttintensiteten också för äldre över 65 år. Det framgår av en ny rapport som WSP gjort på uppdrag av Fastighetsägarna.


”Dags för förvaltningsbranschen att ta sig i kragen”

Bolag Professionella fastighetsförvaltare och deras kunder arbetar alltför ofta kortsiktigt, med övervägande fokus på kostnader. Det är en defensiv och ohållbar inställning i en bransch som är satt att förvalta så stora värden, menar Stefan Younes, nytillträdd vd för Fastighetsägarna Service.


Fastighetsägarna: Nu bromsar det in

Sverige Enligt Fastighetsägarnas senaste konjunkturprognos stannar tillväxten i bästa fall på tre procent i år och nästa år ser siffran ut att sjunka ytterligare.


Ny näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna i Borås

Bolag Anna Liljenby, i dag centrumledare på Borås City, tillträder i september tjänsten som näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna i Borås och expert inom stadsutveckling.


Fastighetsägarna lämnar bostadsförhandlingarna

Sverige Fastighetsägarna lämnar partsförhandlingarna med Hyresgästföreningen och Sabo om ett förbättrat hyressystem.
- Våra motparter har inte ens velat diskutera de förslag vi lagt fram, säger Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo.
- Det här visar att Fastighetsägarna varken är ansvarstagande eller seriösa, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.


”Rätt att stranda förhandlingarna”

Göteborg Hyreshöjningarna för de första lägenheterna som prövats i Göteborg blir 1,2 procent. För 23 av de 25 lägenheterna som prövats blir höjningen 1,2 procent, exakt vad Fastighetsägarna yrkade. Det står klart när hyresnämnden på måndagen meddelade sitt beslut i den första prövningen.


”Inte lönsamt att rusta upp miljonprogrammen”

Juridik Hovrätten ger Hyresgästföreningen rätt i en tvist om höjda hyresnivåer efter att fastighetsbolaget Contentus höjt hyrorna i Herrgården i Rosengård.
– Hovrättens beslut sänder signalen att det inte lönar sig att investera i upprustning av miljonprogrammen, säger Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd.


Bengt Gustafsson blir ny ordförande i Fastighetsägarna GFR

Bolag Bengt Gustafsson har valts till ny ordförande för Fastighetsägarna GFR. Han har bland annat 16 år som vd på Stena Fastigheter Göteborg AB bakom sig och driver idag egen konsultverksamhet inom fastighetsbranschen.


Fastighetsägarna: Friare hyressättning bästa åtgärden

Bostäder Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av en friare hyressättning är den enskilt viktigaste åtgärden för att få fart på byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Förenklade byggregler och snabbare planprocesser ligger också högt upp på önskelistan. Däremot är det mycket få som ser något behov av byggsubventioner. Det visar den enkät som Fastighetsägarna Sverige genomfört bland drygt 100 fastighetsföretag om önskade prioriteringar i de pågående bostadspolitiska samtalen mellan regeringen och oppositionen.


Reinhold Lennebo i samtal med Juho Romakkaniemi, kabinettschef åt EU-kommissionär Jyrki Katainen, ansvarig för konkurrens- och sysselsättningsfrågor.

Lennebo ordförande i den europeiska fastighetsägarorganisationen

Karriär Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, är ny ordförande i för den europeiska fastighetsägarorganisationen European Property Federation (EPF). EPF samlar investerare och fastighetsorganisationer från 14 europeiska länder med ett samlat fastighetsvärde på 1 500 miljarder euro.


Fastighetsägarna: Hyresgästföreningen stoppar tusentals nya bostäder

Bostäder Genom att överklaga detaljplaner och bygglov, samla in namn till protestlistor och svara på remisser till nya byggprojekt jobbar flera av Hyresgästföreningens lokalavdelningar i Stockholm aktivt för att sätta stopp för nybyggnation av bostäder. Det menar Fastighetsägarna Stockholm.


Fastighetsägarna rekryterar från den politiska världen

Karriär Fastighetsägarna rekryterar nya näringspolitiskt ansvariga i Karlstad och Linköping.
En av rekryteringarna är kommunalråd och den andre kommer från Näringsdepartementet.


Stråth ska utveckla hyressättningssystemet

Bostäder I dag beslutade regeringen att ge Claes Stråth i uppdrag, att som förhandlingsledare, identifiera eventuella behov och ta fram förslag på hur dagens system för hyressättning kan utvecklas.


Fastighetsägarna ryter till om marknadshyror

Sverige Nu ryter Fastighetsägarna till om begreppet marknadshyror.
- Nej, det är inte rena marknadshyror vi vill ha. Det vi pratar om i årets förhandlingar i Göteborg är en höjning på upp till fem procent. I snitt yrkar vi på 2,1 procent. För en lägenhet med en månadshyra på 6 000 kronor innebär det en höjning på cirka 126 kronor. Det är oseriöst att prata om chockhöjningar, säger Rudolf Antoni, tillförordnad vd på Fastighetsägarna GFR.


Fastighetsägarna: Ökad oro för sekundära lägen

Sverige Låga räntor, begränsat utbud och brist på bra investeringsalternativ gjorde 2015 till ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Trenden förväntas hålla i sig även under 2016. Oron för utvecklingen i mer sekundära lägen utanför storstäderna har dock ökat, vilket märks i ett minskat intresse för fastighetsinvesteringar på dessa marknader. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.


Antoni: ”Vi har ett hyressättningssystem som inte fungerar”

Juridik Rudolf Antoni, tillförordnad vd för Fastighetsägarna GFR, skriver om bakgrunden till att man nu strandar förhandlingarna. Han menar att nu när regeringen bjuder in till blocköverskridande samtal måste man prata om elefanten i rummet: Hyresregleringen.


Rudolf Antoni.

Fastighetsägarna GFR strandar förhandlingarna

Juridik Fastighetsägarna GFR strandar hyresförhandlingarna för drygt 43 000 hushåll i Göteborg.
- Vi har nått vägs ände. Nu måste politikerna erkänna att dagens system med kollektiva hyresförhandlingar inte fungerar, säger Rudolf Antoni, tillförordnad vd på Fastighetsägarna GFR.

Antoni: ”Vi har ett hyressättningssystem som inte fungerar”

Juridik Rudolf Antoni, tillförordnad vd för Fastighetsägarna GFR, skriver om bakgrunden till att man nu strandar förhandlingarna. Han menar att nu när regeringen bjuder in till blocköverskridande samtal måste man prata om elefanten i rummet: Hyresregleringen.


Lennebo: ”Småduttande räcker inte”

Bygg/Arkitektur Fastighetsägarna menar att fokus när det gäller bostadspolitiken bör ligga på övergripande strukturreformer och inte på diskussioner kring områden man redan är överens om.


Fastighetsägarna Stockholm rekryterar ny utvecklingschef

Bolag Den nya utvecklingschefen har en gedigen bakgrund från fastighetsbranschen, senast i rollen som regionchef på Stenvalvet.