Image
Fastighetsmarknadsdagen Borås
Aila Hirvonen Bremefors, affärsutvecklingschef Göteborg/Väst, Skanska, Oskar Malmén, vd, Cernera Fastigheter och Sarah Norving, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Sjuhärad möts i ett panelsamtal om investeringsläget i Boråsregionen den 29 maj.

Fastighetsmarknadsdagen Borås: Investeringsläge och affärsmöjligheter i Sjuhäradsregionen

Fastighetsmarknadsdagen Borås Den 29 maj är det dags för branschens mötesplats i Borås. Under dagen får vi bland mycket annat lyssna till en kunnig panel som resonerar kring affärsmöjligheter och investeringsläget i Sjuhäradsregionen.


Nathalie Brard, Fastighetsägarna Stockholm

Hyrorna klara i Stockholms län – höjs med 5,9 procent

Bolag Hyrorna i stora delar av Stockholms län höjs med 5,9 procent under 2024. Det beslutade den skiljeman som fick avgöra ärendet efter att förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna brutit samman. Höjningen gäller retroaktivt från den 1 januari.


Det finns ett behov av tydligare transparens på hyresmarknaden menar regeringen.

SCB ska utreda hyresdatabas

Bostäder Det behövs bättre information om hyrorna i bostadsbeståndet skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en hyresdatabas.


Nathalie Brard, Fastighetsägarna Stockholm

5,8 procent hyresökning i Stockholm upprör Fastighetsägarna: "Högst tveksamt om skiljemannen följer lagen"

Juridik Skiljemannen har fastställt att hyrorna för drygt 16 300 lägenheter i Stockholms stad under 2024 höjs med 5,8 procent från den 1 april. Det motsvarar 4,35 procent på årsbasis. Enligt Fastighetsägarna visar beslutet att skiljemannen både har missförstått såväl centrala ekonomiska självklarheter som sitt uppdrag enligt lagen skriver de i ett pressmeddelande.


Fastighetsägarnas Sverigebarometer visar att det fortsatt är ansträngd ekonomi för många fastighetsägare.

Fortsatt ansträngd ekonomi för många fastighetsägare

Ekonomi/Finansiering 2023 blev ett tufft år på fastighetsmarknaden. Höga kostnader och fallande reallöner halverade bostadsbyggandet samtidigt som handeln med fastigheter minskade med drygt 60 procent. Förväntan om lägre räntor och starkare konjunktur ger hopp om en vändning under 2024. Under tiden fortsätter många fastighetsägare att kämpa med svag lönsamhet. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer, som presenteras i dag.


Hyresgästföreningens förhandlingschef Carl-Johan Bergström och Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR.

Fastighetsägarna om utslaget från skiljemannen: "Hade hoppats på en mer objektiv bedömning"

Bostäder Under måndagen kom det första beslutet från en skiljeman i ärendena om hyresförhandlingarna mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. 5,3 procent för 25 000 bostäder i Göteborg. Till Fastighetssverige kommenterar de båda parterna hur de ser på det utslaget.


Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GRF.

Första hyrestvisten avgjord med skiljeman – hårt slag mot Fastighetsägarna

Bostäder I början av året vände sig Fastighetsägarna GFR till Hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd som skulle avgöra hyresförhandlingarna om 2024 års hyror i Göteborg. Ansökan omfattade omkring 25 000 lägenheter. Under måndagskvällen kom rekommendationen.


Hyresgästföreningens förhandlingschef Carl-Johan Bergström.

Hyresgästföreningen: "Fastighetsägarna vill slå oss i huvudet med ett facit"

Bostäder Hyresgästföreningen vittnar om att årets hyresförhandlingar på ett sätt går lättare i år. Trepartsmodellen har klarnat och förhandlingspunkterna har blivit tydligare. Men det finns en käpp i hjulet – alla de ärenden som Fastighetsägarna tagit till Hyresnämnden för att låta avgöra hyreshöjningen med skiljeman. Carl-Johan Bergström, Hyresgästföreningens förhandlingschef kritiserar Fastighetsägarnas agerande och ifrågasätter hur villiga de egentligen varit att förhandla.


Branschen sågar nya hyresförvärvslagen – skulle minska pengatvätten i fastighetsköp menar polisen

Juridik I nästa vecka löper remisstiden ut för det lagförslag om att återinföra hyresförvärvslagen som togs bort 2010. Kritiken från så väl kommuner och fastighetsbolag är stor. Ett dråpslag menar Fastighetsägarnas chefsjurist Marie Öhrström.


Johanna Wikander ordförande Fastighetsägarnas hållbarhetsråd.

Einar Mattsson-chef ny ordförande för Fastighetsägarnas hållbarhetsråd

Karriär Einar Mattssons hållbarhetsutvecklingschef Johanna Wikander är ny ordförande i Fastighetsägarnas hållbarhetsråd.


Fastighetsägarna GFR inleder samarbete med Chargenode.

Fastighetsägarna GFR och Chargenode inleder samarbete kring elbilsladdning.

Energi/miljö Chargenode och Fastighetsägarna GFR kommer att samarbeta angående elbilsladdning i en stor del av mellersta och södra Sverige.


Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GRF.

Fastighetsägarna testar nya tvistlösningen i hyresförhandlingarna: "Tankevurpa"

Juridik Årets hyresförhandlingar går trögt menar Fastighetsägarna GFR:s vd Rikard Ljunggren. I flera områden har de nu valt att testa den nya tvistlösningen med skiljeman genom Hyresnämnden. – Förtroendet för trepartmodellen är naggat i kanten, säger han.


Hyresförhandlingarna i Karlskrona avgörs av skiljeman

Bostäder Under fredagen vände sig Fastighetsägarna Syd till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd som kan avgöra hyresförhandlingarna om 2024 års hyror i Karlskrona. Hyresförhandlingarna inleddes i september, men efter tre månader vid förhandlingsbordet har parterna inte lyckats komma överens. Nu blir det upp till en skiljeman att avgöra hyran i Karlskrona.


Sketberget i Göteborg, där Peabs förslag på nya bostäder rekommenderas negativt planbesked för den intilliggande skolans behov av friyta.

Förtätningsförslaget kan minska på skolornas friytor i centrala Göteborg

Bygg/Arkitektur Det rödgröna styret i Göteborg har tagit fram en motion om att minska på den friyta som krävs för skolor i centrala delar av staden. Kraven har varit en bromskloss i stadsutvecklingen och förtätningen av centrala delar av stan. Med en majoritet finns nu förutsättningar för att förslaget kan bli verklighet.


Anna Waxin blir ny vd för Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna Stockholm har hittat ny vd

Karriär Fastighetsägarna Stockholms styrelse har utsett Anna Waxin till ny vd. Hon kommer senast från Skärgårdsstiftelsen där hon har varit vd sedan 2016.


I en ny rapport varnar Fastighetsägarna för att en byggkollaps riskerar framtida bostadskris.

Fastighetsägarna varnar: Byggkollaps riskerar framtida bostadskris

Bolag Under 2023 kommer bostadsbyggandet i Sverige att mer än halveras jämfört med 2022. I Stockholms län är situationen ännu värre. Någon snar vändning finns inte i sikte. Under nästa år kommer nedgången tvärtom att eskalera. Det framgår av en ny rapport som Fastighetsägarna Stockholm publicerar i dag.


Johan Kleveland, förbundsjurist, Fastighetsägarna Sverige.

Så påverkas fastighetsbolagen av den senaste inflationssiffran

Uthyrning Fastighetsägarna har analyserat utvecklingen mellan KPI-indexering av hyror och fastighetsbolagen förvaltnings- och kapitalkostnadsökningar. Slutsatsen är att de är stora glapp i utvecklingen som medlemsorganisationen menar gynnat hyresgästerna i handeln och i kontor.


I Göteborg bor två procent av invånarna i stadskärnan – att jämföra med Stockholms tolv procent och Malmös åtta procent.

Storstaden med minst antal boende i stadskärnan

Bygg/Arkitektur Vilka utmaningar och möjligheter innebär det när en stor del av aktiviteten som sker i stadskärnan påverkas av hur många som bor och hur många som pendlar in för att jobba i stadskärnan. Det har Fastighetsägarna och HUI kartlagt i sitt senaste Cityindex.


Införande av hyresrättsregister skulle vara bra för att motverka svarthandeln med hyresbostäder menar Fastighetsägarna.

Hyresrättsregister kan bli verklighet

Juridik I slutet av förra veckan presenterades utredningen Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden, som nu har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med arbetet har varit att identifiera åtgärder som bidrar till bättre ordning och reda.


Anna K. Johansson, Change Director på Tam, och Thomas Erséus, vd för AMF Fastigheter.

Tungviktarna om framtidens hyresmodeller inom handeln

Bolag Anna K. Johansson, Change Director på Tam, och AMF Fastigheters vd Thomas Erséus är två tunga namn inom svensk retail och handel. Här ger de sin syn på aktuella handelstrender, hur framtidens konsument tänker, fastighetsägarens synvinkel och hur hyresmodellerna skulle kunna förändras inom handeln framöver.