Image
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Så ser Sveriges Allmännytta på hyresförhandlingarna

Uthyrning Hyresförhandlingarna för 2023 har pågått i snart en månad och debatten har duggat tätt mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Båda parter har hänvisat till Trepartsmodellen, en uppgörelse som slöts i somras om vilka parametrar som ska vägas in i förhandlingarna som skulle underlätta hyressättningen framöver. Men som namnet antyder är de tre i överenskommelsen, och för Fastighetssverige berättar Sveriges Allmännyttas vd hur de ser på förhandlingarna nu.


Jonathan Hall.

Nya tekniken revolutionerar hållbarhetsarbete

Energi/miljö I arbetet med att minska klimatavtryck på fastigheter revolutionerna nu den helt och hållet klimatneutrala lösningen DLE-tekniken marknaden när det gäller värmeåtervinning. Genom att använda koldioxidmaskiner minskas klimatavtryck och cirka 1,2 miljoner kilowattimmar sparas per år.
– Det här är hållbarhet på riktigt, säger Jonathan Hall, projektledare på Fastighetsägarna Service, som just nu implementerar tekniken i en stor bostadsrättsförening på Södermalm.


Oskar Öholm, vd för Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna om Hyresgästföreningens motbud: "Vi står långt ifrån varandra"

Ekonomi/Finansiering För drygt en månad sen meddelade Fastighetsägarna Region Stockholm att de gärna ser en nästan tioprocentig ökning av hyran under 2023. Nu har hyresförhandlingarna inletts och ett ramavtal ska tas fram som sen ska rekommenderas till de privata hyresvärdarna. Hyresgästföreningen har tidigare kallat Fastighetsägarnas förslag för "absurt". Nu kommer deras motbud: 2,4 procent.


Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarna: Reformerna som den nya regeringen behöver genomföra

Bolag Fastighetsägarna välkomnar att det inom kort kommer finnas en ny regering på plats. Den tillträdande regeringen behöver snabbt hantera energikrisen, öka tryggheten och genomföra reformer som främjar ökade investeringar i bostäder. I ett pressmeddelande går Fastighetsägarna igenom de reformerna som den nya regeringen behöver genomföra inom fastighetsföretagande och bostadspolitik.


Patrick Krassén, samhällspolitisk chef på Företagarna, och Anna Thuresson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Framtiden för coworking – åsikterna går isär

Uthyrning Fastighetsägarnas medlemsorganisation menar att intresset för flexibla kontorslösningar är starkt och kommer fortsätta växa. Företagarna däremot ser redan nu en minskande efterfrågan bland sina medlemmar på den sortens lösningar. Fastighetssverige reder ut hur de två ser på coworkinglokalernas efterfrågan och möjligheter.


Swedbanks huvudkontor.

Swedbank: Så kan hyreshöjningarna påverka inflationen

Ekonomi/Finansiering I fredags förra veckan var sista dagen för hyresvärdarna att skicka in framställan om hyresjusteringar inför 2023 års hyresförhandlingar. Fastighetsägarna Stockholm gick under september ut med en uppmaning om att fastighetsägare skulle efterfråga en hyreshöjning på 9,5 procent. Fastighetssverige har kollat närmare på hur det skulle påverka inflationen om Fastighetsägarna fick sin vilja igenom.


Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Tung duo med sex förslag för att ta Sverige genom energikrisen

Bolag Hushåll och företag behöver skyddas mot kraftigt stigande elpriser. Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lägger därför idag sex konkreta förslag för att ta Sverige genom energikrisen: Lansera en nationell energibesparingskampanj för att sänka energikonsumtionen, sänk elmomsen och frys energiskatten på dagens nivå.


Oskar Öholm och Nathalie Brard.

Fastighetsägarna: Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 9,5 procent

Bolag För att hantera de kraftiga ränte- och förvaltningskostnaderna skulle hyrorna behöva höjas med upp mot 25 procent under 2023. Enligt den överenskommelse som bostadsmarknadens parter ingick tidigare i år ska dock stor hänsyn tas till tidigare års utveckling, vilket innebär att hyreshöjningen mer än halveras i förhållande till behoven. Fastighetsägarna Stockholms yrkande inför de kommande förhandlingarna om 2023 års hyresjustering är en höjning på 9,5 procent.


I ett brev till Svenska kraftnät kräver Fastighetsägarna besked om att alla elanvändare ska omfattas av elprisstödet.

Företag och hushåll behöver tydligt besked om elstöd

Ekonomi/Finansiering Alla elanvändare behöver få ett tydligt besked om att de omfattas av det elstöd som regeringen aviserat. Den uppmaningen riktar Fastighetsägarna i ett brev till Svenska kraftnät och kräver också besked om när ett stöd kan vara på plats för att underlätta för företags och hushålls planering


Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Inför valet: Viktigaste frågorna för Fastighetsägarna Sverige

Bolag Inför valdagen tar Fastighetssverige tempen på branschens syn på politiken, dess påverkan på fastighetssektorn och de viktigaste frågorna för framtiden. Först ut är branschens intresseorganisation Fastighetsägarna.


Johanna_Mähler_FOTOGRAF_Mattias_Bardå_16x9

Johanna Mähler ansluter till Fastighetsägarna Services enhet för strategisk affärsutveckling

Karriär Fastighetsägarna Service förstärker sin enhet för strategisk affärsutveckling med Johanna Mähler, som har en bred kompetens inom kommersiell förvaltning. Rekryteringen är en del i bolagets satsning inom förvaltning av kommersiella fastigheter.


Beslut om att presumtionshyror ska få justeras årligen – men "modellen kan minska byggviljan"

Juridik I två nya beslut från Svea hovrätt slås fast att presumtionshyror, en modell för hyressättning i nybyggda hyresrätter, ska få justeras årligen. Fastighetsägarna välkomnar beskedet men menar samtidigt att det finns risk att den modell för hyresutvecklingen som Svea hovrätt beslutat ska gälla, kommer att minska möjligheterna och viljan att bygga nya hyreslägenheter framöver.


Regeringsförslag om tvistlösning ska ge effektivare hyresförhandlingar

Bostäder Regeringen lade på torsdagen fram förslag om att införa en oberoende tvistlösning för de årliga hyresförhandlingarna.
Tvistlösningen handlar om vad som händer när parterna inte kommer överens vid förhandlingsbordet.


Fastighetsägarnas chefsekonom Tomas Ernhagen tror inte att Riksbanken kan följa sin aviserade räntehöjningsbana utan att orsaka en tvärnit i svensk ekonomi.

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.


Det index som mäter nattlivets poäng visar att Stockholm hamnar något bättre än Tokyo, men en bit efter Berlin och New York.

Stockholms nattliv värderat i internationell studie

Stockholm En unik internationell studie över Stockholms nattliv, Creative Footprint Stockholm, är nu lanserad. Det index som mäter nattlivets poäng visar att Stockholm hamnar något bättre än Tokyo, men en bit efter Berlin och New York. Stockholms styrkor är enligt rapporten, kreativiteten, viljan till förändring och det världsledande engagemanget för hållbarhet samt begåvade nyckelaktörer.


Martin Lindvall.

Budgeten: Tillfälligt stärkt bostadsbidrag

Sverige Regeringen föreslår i vårbudgeten ett tillfälligt stärkt bostadsbidrag till barnfamiljer. Fastighetsägarna ser positivt på förslaget.


Maria Wallin och Christina Heikel.

Vill ge fastighetsägare verktyg att minska konflikter i utsatta områden

Sverige I december 2021 presenterade Fastighetsägarna GFR rapporten "Så skapar vi socialt välmående bostadsområden." Framtagandet var ett branschinitiativ som syftade till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu initieras ett uppföljande arbete tillsammans med experten Maria Wallin, för att ge fastighetsägare verktyg att bedöma konfliktlägen, öka säkerheten och bygga motkraft genom grannskap.


Helena Olsson.

I pandemins spår: Hemarbete gynnar tätbebyggda socioekonomiskt starka närförorter

Stockholm Hur har distansarbete påverkat förutsättningarna för stadsliv i olika stadsdelar och vad betyder det för stadslivet i framtiden? I rapporten "Stadsliv på hemmaplan" har Fastighetsägarna Stockholm undersökt hur dagbefolkning och restaurangomsättning förändrats i olika delar av Stockholmsområdet under pandemin.


Karin Sjövall och Jonas Kennerhed.

Outnyttjade potentialen – så stor är vinningen av solceller på logistiktak

Bolag Hela Sverige – ja, hela världen – är inne i en omställningsfas mot förnybar energi och en eldriven fordonsflotta. I arbetet med att skapa lokala energikällor för att hantera omställningen är solcellspaneler på tak till logistikfastigheter en outnyttjad potential.


Stora Kompetensdagen
Anders Holmestig, Anneli Jansson, Jeanet Corvinius och Max Barclay medverkar på premiärupplagan av Stora Kompetensdagen den 21 april på Birger Jarl i Stockholm.

Stora Kompetensdagen: Toppcheferna om kompetensutmaningarna

Stora Kompetensdagen Den 21 april är det dags för den första upplagan av Stora Kompetensdagen – en heldag om utmaningarna gällande att hitta och behålla rätt kompetens för bolagen i samhällsbyggnadssektorn. Under dagen får du bland annat lyssna till ett panelsamtal med företrädare för Humlegården, Newsec, Fastighetsägarna och Byggcheferna om deras syn på kompetensutmaningarna på längre sikt.