Image
Tomas Ernhagen.

Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Räknar med fortsatt tillväxt

Sverige Under 2021 trotsade svensk ekonomi pandemin och växte med över 5 procent. Den starka tillväxten omfattade även fastighetsmarknaden, förutom butikssegmentet som fortsatte att pressas av ökad e-handel. Den tudelade utvecklingen förväntas hålla i sig under 2022. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.


Hufvudstaden tecknar avtal med Fastighetsägarna i Nordstan.

Hufvudstaden tecknar avtal med Fastighetsägarna i Nordstan

Uthyrning Fastighetsägarna GFR har tecknat hyresavtal för en nyrenoverad, flexibel kontorslokal om 640 kvadratmeter i Hufvudstadens fastighet Femman i Nordstan, Göteborg. Inflytt sker efter sommaren 2022.


Lokalmarknadsdagen
Yvonne Sörensen Björud, Kristina Pettersson Post, Mats Wahlström, Christina Heikel, Sanna Ekström och Niclas Söör medverkar i temaspåret Centrum på Lokalmarknadsdagen den 20 januari på Clarion Hotel Post.

Lokalmarknadsdagen: Fokus på centrala Göteborg

Lokalmarknadsdagen Den 20 januari startar fastighetsåret 2022 i och med Branschens mötesplats i Göteborgsregionen – Lokalmarknadsdagen. Dagen bjuder bland annat på ett temaspår med fokus på centrala Göteborg.


Rikard Ljunggren.

Rikard Ljunggren ny vd för Fastighetsägarna GFR

Karriär Fastighetsägarna GFR har utsett Rikard Ljunggren till vd från och med 1 januari 2022.


Jonathan Hall.

Så mycket gör ett långsiktigt partnerskap för driftnettot

Teknik Genom varsam renovering har förlaget Natur & Kultur minskat sin fastighets energiförbrukning och koldioxidutsläpp och gjort stora driftbesparingar – allt medan arbetet kunnat pågå som vanligt i huset. Tillsammans med den långsiktiga partnern Fastighetsägarna Service har de nu förberett fastigheten för en framtid av hållbar drift.


Anders Holmestig, vd, Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarna: "Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster"

Juridik På Socialdemokraternas partikongress i veckan ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler, menar Fastighetsägarna som vill göra det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster.


Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Stockholm: Minskad omsättning med 30 procent under pandemin

Handel Det kommersiella bokslutet för Stockholms stadskärna pandemiåret 2020 är nu klart. Priset för restriktionerna blev en minskad omsättning med 29,4 procent. Stockholms innerstad klarade sig bättre, där minskade omsättningen med 15,5 procent. Det visar Cityindex som mäter den årliga omsättningen i alla Sveriges stadskärnor.


Anders Holmestig.

Fastighetsägarnas förslag för bättre folkbokföring och ordning på bostadsmarknaden

Juridik Över 500 adresser misstänks utnyttjas i olika brott genom systematisk felaktig folkbokföring enligt en kartläggning av Skatteverket. Det handlar om bedrägerier, skattebrott och skenäktenskap. En korrekt folkbokföring och effektiv tillsyn är också avgörande för att hindra svarthandel och olaglig andrahandsuthyrning. Nu föreslås skärpta regler mot folkbokföringsbrott. Fastighetsägarna välkomnar förslagen till skärpt lagstiftning men anser att mer behöver göras och lägger fram sex förslag för bättre folkbokföring.


Bostadsorganisationer lanserar gemensamt tomträttsprogram.

Bostadsorganisationer lanserar gemensamt tomträttsprogram

Bostäder Stockholms stad utreder för närvarande villkoren för friköp av mark upplåten med tomträtt. I ett gemensamt tomträttsprogram presenterar nu branschen sin samlade syn på hur staden behöver utveckla och modernisera dagens modell. Bland annat efterfrågas likställda friköpsvillkor, samt frysta avgäldsnivåer i väntan på utfall i pågående rättsprocesser.


Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna: Höj hyran med 3,6 procent i Stockholm

Bostäder Sveriges ekonomi återhämtar sig efter coronapandemin. För att bostadsmarknaden fortsatt ska vara stark behöver hyrorna följa med samhällsutvecklingen enligt Fastighetsägarna som vill höja hyran med 3,6 procent i Stockholm.


Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna: "Kontoret kan inte bara vara en social hub"

Sverige Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm, berättar för Fastighetssverige hur fastighetsbolag ska tänka för att locka personal framöver.


Fastighetsägarna har tagit reda på vad som är viktigast i kontorsmiljön för stockholmarna.

Majoritet skulle tacka nej till jobb utan hemarbete

Sverige Stockholmarna gillar kontoret. Tre av fyra har en positiv känsla inför att arbeta på kontoret en vanlig arbetsvecka. Det visar Fastighetsägarna Stockholms nya rapport "Kontoret, hemmet och jag". En majoritet skulle tacka nej till ett jobb utan möjlighet till visst hemarbete.


Marie Linder.

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna träffar avtal om tvistelösning

Bostäder Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen "Effektivare hyresförhandlingar".


Rikard Ljunggren.

Fastighetsägarna GFR utser tillförordnad vd

Karriär Rikard Ljunggren har utsetts till tillförordnad vd för Fastighetsägarna GFR från och med 1 juli. Han har arbetat i organisationen sedan 2014 och kommer närmast från rollen som chef för Näringspolitik och kommunikation.


Mats Hederos.

Hederos: Därför kan Stockholm få en renässans efter pandemin

Bolag Pandemin har skapat nya utmaningar i jakten på att skapa en attraktivare stadskärna samtidigt som krisen lett till att handeln till stor del flyttar ut. Under Fastighetsägarnas senaste digitala event berättade bland annat Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter, om hur fastighetsägare kan hjälpa till att göra Stockholms innerstad levande igen och hur man ska tänka kring bottenvåningarna för att få till bästa attraktiviteten.


Stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi ser att den pågående utvecklingen av Slakthusområdet på många sätt liknar den framgångsrika utvecklingen av Hökarängen de senaste tio åren.

Så är Hökarängen en inspiration för Slakthusområdet

Bolag Under Fastighetsägarnas senaste digitala event diskuterades bland annat hur man bygger en stadsdel och vilka aktörer och element som har betydelse för utvecklingen. Ingela Lindh, tidigare vd för Stockholmshem och numera ordförande för Fastighetsägarna Sverige, berättade om sina erfarenheter från utvecklingen av Hökarängen och stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi delade med sig av hur hon tror att utvecklingen av Hökarängen kan fungera som inspiration i andra stadsbyggnadsprojekt.


Kaj Winther och Oskar Öholm.

Fastighetsägarna Stockholm rekryterar digitalchef från Vasakronan

Karriär Fastighetsägarna Stockholm har rekryterat Kaj Winther som chef för digital utveckling. Kaj kommer närmast från Vasakronan, där han varit ansvarig för digitalisering och teknikutveckling inom området Teknik, Service & Utveckling.


Mariette Hilmersson.

Mariette Hilmersson ny ordförande för Fastighetsägarna GFR

Karriär Mariette Hilmersson, vd för Region Väst i Castellum, har valts till ny ordförande för Fastighetsägarna GFR vid ordinarie föreningsfullmäktige, som genomfördes digitalt den 22 april.


Anders Holmestig.

Fastighetsägarna: Nedstängningsförordning måste följas av nedstängningsstöd

Sverige Regeringens förslag till nedstängningsförordning, som reglerar hur en eventuell nedstängning av samhället ska gå till, behöver kompletteras med ett beslut om hur företag som drabbas av en nedstängning ska kompenseras ekonomiskt. Det skriver Fastighetsägarnas i ett remissvar.


Rosenbad och Sveriges riksdag. Fastighetsägarna ser flera oklarheter kring regeringens hyresstöd för Q1.

Fastighetsägarna: Fortfarande oklart kring statligt hyresrabattstöd

Juridik Riksdagens finansutskott går på regeringens linje och vill se ett hyresrabattstöd för första kvartalet 2021. Formellt beslut fattas dock först den 25 februari 2021 och ännu är inte villkoren klara för stödet. En förordning med villkor för hyresrabattstöd förväntas vara på plats först i början av mars. Innan dess är det oklart vilka villkor som gäller, menar Fastighetsägarna.