Image
Hans Wallenstam.
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstams nya affärsplan

Bolag Wallenstams styrelse har fattat beslut om ny affärsplan som startar 1 januari 2023, med mål att uppnå ett substansvärde om 100 kr/aktie. Wallenstam har också fått sina nya klimatmål validerade av Science Based Targets Initiative. Då Science Based Targets sträcker sig till och med 2030 har styrelsen valt att koppla hela affärsplanen till samma period.
Publicerad den 9 December 2022

De kommande åren innebär ett ökat fokus på energifrågor för Wallenstam, och till följd av detta omorganiserar bolaget sin koncernledning.

I koncernledningen ingår, som tidigare, Mathias Aronsson, vice vd samt regionansvarig Stockholm och Uppsala, Marina Fritsche, vice vd samt regionansvarig Göteborg, Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör, samt Hans Wallenstam, vd.

Patrik Persson, som sedan 2018 varit teknisk direktör, lämnar koncernledningen för att helt fokusera på energifrågor övergripande i bolaget. Här ingår bland annat energieffektivisering, förbättrad energiklassning på fastigheter, samt ansvar för vindkraftsverksamheten.

– Energifrågan är oerhört viktig idag och kommer bli än viktigare framöver. Det handlar både om energianvändningen i våra fastigheter och att effektivisera våra vindkraftverk ytterligare. Nu får Patrik Persson en central roll när det gäller dessa frågor och hur de påverkar våra fastigheter och vår verksamhet, säger Hans Wallenstam.

Under fredagen presenterades så också den nya affärsplanen för 2023 - 2030.
– Att uppnå ett substansvärde om 100 kr per aktie innebär en tillväxt om 38,50 kronor per aktie från dagens nivå. Det är ett utmanande mål, särskilt i dessa både oroliga och osäkra tider, men jag vill gärna förmedla att det finns hopp om en ljus framtid. Tack vare alla engagerade medarbetare, vår finansiella styrka och en plan för egen tillväxt finns goda förutsättningar att nå målet för den nya affärsplanen, säger Hans Wallenstam, vd.

Under affärsplanen ska soliditeten inte understiga 35 procent. I samband med den nya affärsplanen görs också mindre justeringar i formuleringarna för bolagets vision och affärsidé.

Wallenstams nya vetenskapligt baserade klimatmål, godkända av Science Based Targets Initiative, innebär att Wallenstam förbinder sig att minska sina utsläpp inom scope 1 och 2 med 50 procent till och med år 2030, med basår 2018. Därtill har ett frivilligt mål definierats inom scope 3: att minska utsläppen från byggverksamheten med 55 procent, med basår 2019.

Wallenstams vision:
Wallenstam ska vara det självklara valet för boende och lokaler.

Wallenstams affärsidé:
Vi utvecklar och förvaltar människors boende och arbetsplatser med hög service och långsiktig hållbarhet i utvalda storstadsregioner i Sverige.

Wallenstams mål i affärsplan 2030:
Substansvärdet ska uppgå till 100 kr/aktie.

Wallenstams fokusområden i affärsplan 2030:
Kund: Vi ska med attraktiva lägenheter och lokaler samt god service årligen förbättra kundens helhetsintryck av Wallenstam.
Trygghet: Vi ska verka för en ökad trygghet för våra kunder som bor och arbetar i våra fastigheter.
Medarbetare: Genom vår goda företagskultur ska vi vara en attraktiv arbetsgivare och årligen förbättra vårt engagemangsindex.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dicksonska palatsets nyrenoverade fasad kan prisas

Bygg/Arkitektur Göteborgska Dicksonska Palatset, som snart öppnas upp för allmänheten, är en av finalisterna i tävlingen Årets Fasad. Bakom priset, som är är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad, står branschföreningen Mur & Putsföretagen. Ulf Bengtsson, projektledare på Higab, berättar om det varsamma arbetet med att restaurera Göteborgs mest kända doldis. – Med ett såpass gammalt hus kommer många överraskningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige