Image
Hans Wallenstam.
Hans Wallenstam. Bild: Maria Olsson Äärlaht

Wallenstam ger utdelning för 2019 – 50 öre

Bolag I våras drogs utdelningsförslaget om 1,9 kronor per aktie tillbaka till följd av corona. Nu kallar Wallenstam till en extrastämma för att besluta om en utdelning på 0,50 kronor för 2019.
Publicerad den 18 Augusti 2020

Vid årsstämman den 28 april togs beslut om att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2019. Styrelsen ville avvakta tills konsekvenserna av covid19-pandemin bättre kunde överblickas och om förutsättningarna medgav, kalla till en extra bolagsstämma under andra halvan av 2020.

Konsekvenserna av pandemin kan nu bättre överblickas och därför beslutar styrelsen om en extra bolagsstämma där beslut föreslås om en utdelning på 0,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019.

Wallenstam har fokuserat på att säkerställa likviditeten för hela år 2020 samt agerat ansvarsfullt och stöttande till hyresgästerna. Detta genom att i första hand ge hyresrabatter till kommersiella hyresgäster i de mest utsatta branscherna under det andra kvartalet. Situationen för dessa känns för närvarande stabilare och det kan anas en viss ljusning.

– Wallenstam har en stabil verksamhet som bygger på hälften bostäder i bra lägen i de största städerna samt attraktiva kommersiella fastigheter i centrala Göteborg. Till våra bostäder har kön ökat under pandemin och uthyrningen av nyproduktionen går enligt plan. Vi har även under nuvarande konjunktur en stabil efterfrågan på kontor till våra attraktiva fastigheter i centrum, säger Hans Wallenstam, vd.

– Vi investerar mycket i vår nyproduktion och har dessutom förvärvat mark för stora framtida projekt, under rådande pandemi.

Finansieringssituationen ser stabil ut, likviditeten för 2020 har säkerställts och kapitalmarknaden har börjat återhämta sig. I spåren av konjunkturläget kommer det skapas investeringsmöjligheter både i form av nya projekt, byggnation, mark och fastigheter, tillägger Hans Wallenstam.

– Wallenstams styrelse föreslog i februari till den ordinarie årsstämman en utdelning om 1,90 kronor per aktie uppdelat på en utbetalning om 0,95 kronor i maj och en utbetalning om 0,95 kronor i november. Styrelsens förslag om 0,50 kronor ska ställas i förhållande till de 0,95 kronor som skulle delats ut under andra halvåret 2020. Wallenstam har stora investeringsplaner i nyproduktion av bostäder samt vill vara berett på affärsmöjligheter som kan uppstå under den närmaste tiden. I kombination med dessa möjligheter känns det positivt att också kunna ge aktieägarna en balanserad utdelning med tanke på att pandemin fortsatt är aktiv, säger Lars-Åke Bokenberger, styrelseordförande.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Prologis spår fyra starka trender för logistikfastigheter 2024

Sverige Researchchefen på Prologis, Eva van der Pluijm-Kok, säger att det finns ett antal faktorer som påverkar marknaden för logistikfastigheter inom en snar framtid. En trend vi kommer se är en minskning av nyproduktionen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige