Image
Hans Wallenstam.
Hans Wallenstam. Bild: Maria Olsson Äärlaht

Wallenstam: 95 procent av aprilhyrorna inne

Bolag Wallenstam redovisar ökat substansvärde och förvaltningsresultat i Q1. Bolaget har fått in 95 procent av aprilhyrorna.
Publicerad den 28 April 2020

Q1-siffrorna:
• Substansvärdet per aktie ökar med 1,25 kr i perioden och uppgår till 92,60 kr (83,60).
• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med cirka 6 % och uppgår till 275 Mkr (260).
• Hyresintäkterna ökar med drygt 5 % och uppgår till 523 Mkr (497).
• Byggnation av fastigheter uppgår till 983 Mkr (770).
• På bokslutsdagen var 3 093 lägenheter under produktion.
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 254 Mkr (285).
• Resultat före skatt uppgår till 395 Mkr (416) och resultat efter skatt uppgår till 309 Mkr (340), motsvarande 1,0 kr per aktie (1,1).

Vd Hans Wallenstam:
– Vi har alla, människor och företag, drabbats av en fruktansvärd kris med många dimensioner. Spridningen av covid-19 har en påverkan på hela samhället. Just nu gör vi allt, var och en, för att pandemin ska få så lindriga effekter som möjligt på människors liv och hälsa. Många kommer att bli sjuka, men vi kan bara arbeta för att så få som möjligt mister livet. I spåren av detta kommer naturligtvis ett ekonomiskt bakslag för alla, om än i olika grad. När det gäller de ekonomiska följderna är det nu den fjärde krisen som jag, i egenskap av vd, går in i.

– Jag har varit med om fastighets- och finanskrisen på 1990-talet, IT-kraschen 2001 och Lehman-krisen 2008. Krisen som vi nu befinner oss i kan bli än värre, då det är många människor som, förutom att drabbas ekonomiskt, också kan bli allvarligt sjuka. Wallenstam är uppbyggt på ett sådant sätt att bolaget ska kunna stå emot kriser så bra som möjligt, en direkt följd av mina egna erfarenheter av de kriser jag genomgått. Förutom att ha ett nära samarbete med, och majoriteten av finansieringen hos, våra banker gäller det att ha en stark balansräkning. Det gäller också att ha en god likviditet och finansiella möjligheter i form av tillgängliga kredit-faciliteter. Detta känner jag mig helt komfortabel med för Wallenstams del. Vi har idag när rapporten släpps en likviditet om 1 243 Mkr, och utöver detta en checkräkningskredit om 800 Mkr. Vi har dessutom möjlighet att lyfta på vår backup-kredit som är på 4 Mdr, denna matchas mot vårt företagscertifikatprogram om samma belopp. Vi har i dagsläget givit ut företagscertifikat om 2 760 Mkr, detta gör att vi kan lyfta 1 240 Mkr på backup-krediten när vi så önskar. De två obligationsförfall vi har under 2020, ett på 0,4 Mdr i juni och ett på 1,5 Mdr i november, är säkrade i och med att vi gjorde ett avtal om ett lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Utbetalningarna av lånet från EIB matchas mot dessa två obligationsförfall. Då kapitalmarknaden har vissa problem i dessa tider, känns det väldigt tryggt med det goda samarbete vi har med våra finansiärer. En annan erfarenhet som jag skaffat mig är att fastigheternas läge är direkt avgörande i ett krisscenario. Centrala och attraktiva fastigheter är eftertraktade oavsett konjunktur. Vi har våra kommersiella fastigheter i Göteborgs innerstadslägen, våra bostadsfastigheter ligger centralt eller i attraktiva bostadsområden i Göteborgs- och Stockholmsregionen. Detta speglas inte minst i vakanser och betalningsvilja.

– Våra bostadshyresgäster värdesätter våra attraktiva bostäder. Detta visar sig i att i princip alla hyror för våra bostäder är betalda vid varje månadsskifte, så även per 31 mars för aprils månadshyra. I denna oroliga tid, inte minst för våra företagskunder, känns det tryggt med centralt belägna fastigheter, då det alltid är ett flöde av människor även om det minskat.

– Vi har gjort många individuella uppgörelser med våra kunder som är hårdast drabbade i krisen. Regeringen har pekat ut ett antal verksamheter som kan komma att få det tuffast. Vi har 353 kunder inom dessa verksamheter och de utgör 13 procent av vårt totala hyresvärde. I dagsläget har vi gjort individuella uppgörelser med 196 av dessa kunder. I dagsläget har vi fått in cirka 95 % av den totala hyran för april. Regeringens stöd till oss är maximalt 50 % av den lämnade hyresreduktionen under kvartal 2, dock maximalt upp till ett belopp om 25 % av den ursprungliga hyran för dessa hårdast drabbade hyresgäster.

– Resultatet för kvartalet ligger helt i linje med vad vi förväntat oss, då pandemin inte påverkat våra siffror för kvartal 1. Värderingar av olika tillgångar i rådande tider är svårt. Förutom den kris som råder på grund av pandemin så har vi en låg ränta för överskådlig tid vilket skulle kunna påverka fastighetsvärdena uppåt samtidigt som transaktionsmarknaden påverkas negativt av att det är utmanande med finansiering. Mot denna bakgrund ligger värderingen på våra förvaltningsfastigheter still detta kvartal. Vi justerar, som alltid, värdet på vår effektiva nybyggnation i takt med att de produceras, och visar de värden som vi skapar successivt. Vår effektiva nyproduktion fortgår som planerat, och vi har just nu cirka 3 000 hyresrätter i produktion. Vi får i denna kristid ta timma för timma, dag för dag, månad för månad – det jag kan säga är att Wallenstam står sig starkt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Prologis spår fyra starka trender för logistikfastigheter 2024

Sverige Researchchefen på Prologis, Eva van der Pluijm-Kok, säger att det finns ett antal faktorer som påverkar marknaden för logistikfastigheter inom en snar framtid. En trend vi kommer se är en minskning av nyproduktionen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige