Image
Svenska Handelsfastigheter, med Lennart Sten som vd, höjer sitt bud på First North-noterade Tre Kronor Property Investment.
Svenska Handelsfastigheter, med Lennart Sten som vd, höjer sitt bud på First North-noterade Tre Kronor Property Investment. Bild: Tre Kronor/Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter höjer budet på Tre Kronor

Transaktioner Budkriget om Tre Kronor går vidare. Nu höjer Svenska Handelsfastigheter sitt bud på bolaget från 151 till 163 kronor per aktie. Svenska Handelsfastigheters bud på Tre Kronor ligger nu totalt på 1,675 miljarder kronor.
Publicerad den 6 Maj 2021

Den 13 april 2021 offentliggjorde Svenska Handelsfastigheter ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment, att överlåta samtliga utestående aktier i Tre Kronor till Svenska Handelsfastigheter. Svenska Handelsfastigheter har beslutat att höja vederlaget i dess kontanterbjudande till aktieägarna i Tre Kronor från 151 kronor till 163 kronor per aktie.

Det reviderade erbjudandet i sammandrag
# Svenska Handelsfastigheter höjer vederlaget i Erbjudandet från 151 kronor till 163 kronor kontant per aktie i Tre Kronor, vilket motsvarar ett totalt värde av det reviderade erbjudandet om cirka 1 675 miljoner kronor och förlänger acceptperioden till den 20 maj 2021.
# Det reviderade erbjudandet representerar en premie om: 20,9 procent i förhållande till stängningskursen den 12 april 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet; 21,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste tio handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet; och 23,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
# Aktieägare som redan lämnat in sina aktier för 151 kronor kontant per aktie i Tre Kronor kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget i det reviderade erbjudandet om 163 kronor kontant per aktie utan att vidta någon ytterligare åtgärd.
# Svenska Handelsfastigheter har förvärvat totalt 1 032 644 aktier i Tre Kronor, motsvarande 10,05 procent av aktierna och rösterna i Tre Kronor för 163 kronor per aktie, varav 982 644 aktier har förvärvats från Citifa AB (som ägs av Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm).

– Tre Kronor har ett mycket bra bestånd av handelsfastigheter som väl kompletterar vår portfölj. Utifrån den gemensamma målsättningen att skapa attraktiva handelsplatser ser vi intressanta skalfördelar genom att kombinera bestånden. Vi har förvärvat aktier motsvarande 10,05 procent av aktier och röster i Tre Kronor och höjer nu även vederlaget i erbjudandet för att vi är övertygade om att vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en fortsatt långsiktigt hållbar tillväxt och lönsamhet. För att ge resterande aktieägare tid att utvärdera vårt reviderade erbjudande och i syfte att uppnå ett innehav om mer än 90 procent av aktierna i Tre Kronor, förlänger vi acceptperioden till den 20 maj 2021, kommenterar Lennart Sten, vd på Svenska Handelsfastigheter.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Blir ny börs-vd: "Kul och spännande och så klart en utmanande ny dimension"

Bolag Cibus har funnit efterträdaren till Sverker Källgården. Ny vd från mitten av januari blir Christian Fredrixon. För Fastighetssverige berättar styrelseordförande Patrick Gylling varför valet föll på Christian Fredrixon och Fredrixon själv berättar om sin nya roll, och ger sin syn på bolaget och marknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige