Image
Fastigheten Athena 19 i Mellringestaden i Örebro.
Fastigheten Athena 19 i Mellringestaden i Örebro. Bild: Stenvalvet

Stenvalvet tecknar hyresavtal för grundskola med Örebro kommun

Uthyrning Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Örebro kommun. Avtalet avser skollokaler för grundskoleverksamhet inom fastigheten Athena 19 i Mellringestaden i Örebro på totalt 2 150 kvadratmeter.
Publicerad den 20 April 2023

De förhyrda lokalerna kommer att renoveras och anpassas. Både fastighetsägaren och kommunen har ett särskilt fokus på återbruk i projektet. Man kommer att i möjligaste mån återanvända inventarier i de renoverade lokalerna. Drygt 200 olika produkter demonteras från ursprungslokalerna och kommer att återmonteras i de nyrenoverade lokalerna. Exempel på produkter som återbrukas är innerdörrar, toalettstolar, handfat och belysning. Det som inte kan användas inom projektet säljs vidare för att återbrukas i andra sammanhang. Totalt motsvarar återbruket ca 20 ton i besparing av koldioxidutsläpp.

– Mellringestaden är ett område med stor potential där vi på Stenvalvet och Örebro kommun har en långsiktig plan för att utveckla området med hållbarhet i fokus. Därför är det extra glädjande att vi redan nu påbörjar resan genom att integrera återbruk i nya projekt. Det kan vi göra tack vare ett bra samarbete och en god dialog med Örebro kommun, som är en viktig kund till oss sedan lång tid, säger Daniel Öhman, Investeringschef på Stenvalvet.

Ombyggnaden av lokalerna har påbörjats och skolan beräknas stå färdig till vårterminen 2024, då Örebro kommun kommer att bedriva grundskoleverksamhet där.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

FASTIGHETS AB STENVALVET
Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, utbildning, vård och omsorg samt myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat över hela Sverige. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella ...

Läs mer om Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige