Image
Privat markägande är fortfarande männens område, visar ny statistik.
Privat markägande är fortfarande männens område, visar ny statistik. Bild: iStock

Privata markägare är fortfarande oftast män

Ekonomi/Finansiering Männen dominerar fortsatt det privata markägandet. Det visar rapporten Markanvändningen i Sverige, som analyserar statistik från SCB och en rad andra myndigheter för att ge en bred och samlad bild av hur marken i Sverige används, planeras och förändras över tid. Av rapporten framgår bland annat att fler än två av tre privata markägare är män.
Publicerad den 30 November 2023

Den största andelen av Sveriges mark ägs av privatpersoner. Privatpersoner äger 44 procent av rikets totala landareal. Knappt 30 procent av marken ägs av näringslivet i form av företag som främst verkar inom jordbruks- och skogsbranschen. Offentliga institutioner äger 15 procent och här ingår kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala verk och myndigheter. Omkring 4 procent av marken i Sverige ägs av föreningar och trossamfund.

Av privatpersonerna som äger mark i Sverige var 71 procent män. Liksom fördelningen av markägandet på olika ägarkategorier, är fördelningen av ägandet mellan kvinnor och män påtagligt stabil över tid. Mäns respektive kvinnors ägande har varit oförändrat på nationell nivå under det senaste decenniet.

På regional nivå finns vissa skillnader mellan län. Sett till fördelningen av markägandet mellan kvinnor och män så var den mest jämn i Stockholms län där 35 procent av marken som tillhörde privatpersoner ägdes av kvinnor. Mest ojämn fördelning mellan könen var det i Sörmlands, Blekinge och Västmanlands län där 26 procent av den privatägda marken ägdes av kvinnor.

Sett till all mark i landet äger kvinnor genom direkt ägande 13 procent av den totala landarealen och männen 31 procent. Här ingår alltså inte det indirekta ägandet av mark, genom att privatpersoner äger företag och bolag som i sin tur äger mark.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige