Image
Det har skett en ökad omsättning på Malmös kontorshyresmarknad enligt CityMark Analys senaste kartläggning.
Det har skett en ökad omsättning på Malmös kontorshyresmarknad enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Bild: Malmö stad/Citymark

Ökad omsättning på Malmös kontorshyresmarknad

Uthyrning Efter två svaga år har omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö stärkts den senaste tiden, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Vakansgraden har ökat något sedan i höstas men ligger fortfarande lägre än topparna under 2020 och 2021. Malmömarknaden verkar därmed hittills ha klarat det ökade hybridarbetet och den kommande lågkonjunkturen bättre än andra städer.
Publicerad den 27 April 2023

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Malmö och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer att vakansgraden i centrala Malmö ökat från 7,0 procent i höstas till 7,6 procent i dagsläget. Den är dock fortfarande på lägre nivåer än vad den varit de senaste två åren, till skillnad från i andra städer.

Sen i höstas har vakansgraderna ökat något i både CBD (Central Business District) och Västra Hamnen men minskat något i övriga innerstaden. Även i ytterområdena har vakanserna ökat något, där är dock främst tillförsel av nya kontorsytor som bidrar. Vakansuppgångarna är främst koncentrerade till det äldre segmentet. För nya, moderna lokaler i bra lägen har vakanserna minskat.
– Malmös kontorsmarknad gick in i pandemin 2020 med en förhållandevis hög vakansgrad. Uppgången blev däremot inte lika dramatisk och det senaste året har Malmö haft en mer gynnsam utveckling än andra städer. Möjligen har effekten av den snabba övergången till hybrida arbetssätt haft mindre genomslag i Malmö på grund av de kortare avstånden. Den kommande lågkonjunkturen i kombination med en viss nyproduktion av kontorsytor blir dock en utmaning framöver, säger Caper Elb, marknadsanalytiker på CityMark Analys.

Uthyrningen på Malmös kontorsmarknad har tagit fart det senaste året. Drygt 140 avtal på sammanlagt drygt 95 000 kvadratmeter har tecknats under 2022. Det är i nivå med hur uthyrningen såg ut innan pandemin. Även i uthyrningen syns att efterfrågan på nyare och modernare lokaler återhämtat sig snabbare än efterfrågan i det äldre segmentet. Uthyrningen i ytterområdena har varit särskilt stark under 2022.
– Uthyrningen av nyare kontorslokaler har varit stark på de flesta ställen. Inte minst i Hyllie där uthyrningen under 2022, med drygt 33 000 kvadratmeter uthyrt, var dubbelt så hög som det tidigare toppåret 2017, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige