Image
Kario och Farao i Arenastaden
Kario och Farao i Arenastaden Bild: Illustration Liljewall Arkitekter/Fabege

Ny detaljplan klar för Fabeges Arenastaden

Bostäder I Arenastadens bästa läge möjliggörs nu nästa etapp i utvecklingen av stadsdelen. Detaljplanen för kvarteren Kairo och Farao, som nu vunnit laga kraft, innehåller cirka 185 bostäder och cirka 77 000 kvadratmeter BTA, motsvarande cirka 65 000 kvadratmeter kontorsyta, som binds samman genom ett livligt och grönt stadsrum.
Publicerad den 14 December 2023
Kario Bild: Illustration Liljewall Arkitekter/Fabege
Kario Arenastaden har fått ytterligare en godkänd detaljplan. Bild: Illustration Liljewall Arkitekter/Fabege
Arenastaden har fått ytterligare en godkänd detaljplan. Karta över de nya fastigheternas placering. Bild: Illustration Liljewall Arkitekter/Fabege
Karta över de nya fastigheternas placering.

Arenastaden inkluderar fram till idag cirka 30 000 arbetsplatser och cirka 5 000 boende. Stadsutvecklingsarbetet fortsätter med de nya kontors- och bostadskvarteren, ytterligare bostäder samt en levande bottenvåning mittemot den framtida tunnelbanans uppgång. Biltrafiken kommer ledas om längs med spårområdet för att ge företräde för gång, cykel och kollektivtrafik på Dalvägen, som i och med denna utveckling blir en gångfartsgata.
– Arenastaden har en hög attraktionskraft och vi är bara halvvägs igenom stadsutvecklingen för området. Vi kommer sätta människan i centrum i utvecklingen av de nya stadskvarteren med restauranger, bostäder och kontor på bästa läge i Arenastaden, säger Charlotte Liliegren, chef stads- och fastighetsutveckling på Fabege.

Idag är Arenastaden en av platserna i Sverige med högst andel hållbart resande. Av de som arbetar i stadsdelen reser hela 80 procent klimatsmart. Tunnelbanans gröna linje kommer via Odenplan trafikera Arenastaden, med start 2028. Tunnelbanan kommer förstärka Solna Station som knutpunkt och ytterligare binda samman norra och södra Stockholm.
– Att fortsätta utveckla en levande stadsmiljö i Solna är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att skapa en mer hållbar kommun. Att detaljplanen vunnit laga kraft möjliggör för ännu fler att bo och verka i Arenastaden vilket är glädjande, säger Martin Eliasson, Byggnadsnämndens ordförande i Solna stad.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Stena bli självförsörjande på el

Energi/miljö Stena Fastigheter genomför omfattande satsningar för att minska användningen av el och värme genom att satsa på solceller, energilager och AI-styrd värme. Under 2023 producerade fastighetsbolaget tre gånger mer solenergi än året innan. Fstighetssverige har pratat med Stena Fastigheterns vd, Cecilia Fasth, om de nya energisatsningarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige