Image
Planområdets läge inom Järvastaden med ett tidigt förslag på hur bebyggelsen kan delas upp.

Planerar minst 800 nya bostäder i Järvastaden

Bygg/Arkitektur Järvastaden AB ska tillskapa minst 800 nya bostäder samt en ny skola med tillhörande idrottshall inom Järvastaden i Solna.


Inom fastigheten Polisen 2 i Solna finns idag bland annat Postnords huvudkontor i den så kallade "Arken-byggnaden" som syns på bilden. Precis bredvid kontoret vill nu fastighetsägaren Ursus bygga flera hundra nya bostäder.

Bostäder på gång bredvid Postnords huvudkontor

Bygg/Arkitektur Fastighetsägaren Ursus har stora exploateringsplaner för marken precis intill Postnords huvudkontor i Tomteboda i Solna. Fastighetssverige berättar mer.


Illustration av Birger Bostads kvarter 5 i Haga Norra.

Fabege och Birger Bostad utvecklar nya bostäder i Haga Norra

Bostäder Nu tas nästa steg i utvecklingen av Haga Norra i Arenastaden, Solna. Genom Fabeges helägda dotterbolag Birger Bostad byggstartas 285 bostäder i områdets tredje bostadskvarter. NCC har fått totalentreprenad i samverkan som har ett ordervärde på cirka 450 miljoner kronor.


Kario och Farao i Arenastaden

Ny detaljplan klar för Fabeges Arenastaden

Bostäder I Arenastadens bästa läge möjliggörs nu nästa etapp i utvecklingen av stadsdelen. Detaljplanen för kvarteren Kairo och Farao, som nu vunnit laga kraft, innehåller cirka 185 bostäder och cirka 77 000 kvadratmeter BTA, motsvarande cirka 65 000 kvadratmeter kontorsyta, som binds samman genom ett livligt och grönt stadsrum.


Humlegårdens satsning i Solna innehåller 350 nya bostäder och en ny kontorsbyggnad på 20 000 kvadratmeter. Planen ska nu granskas.

Humlegårdens stora Solna-satsning till granskning

Bygg/Arkitektur 350 bostäder och en ny kontorsbyggnad på 20 000 kvadratmeter kommer närmare förverkligande. Fastighetssverige berättar mer.


Vasakronan hyr ut 3 700 kvadratmeter kontor i Solna strand.

Vasakronan hyr ut 3 700 kvadratmeter kontor i Solna strand

Uthyrning Vasakronan har tecknat hyresavtal med tre aktörer som under hösten etablerar sig i Solna strand. Fenix Outdoor hyr cirka 2 200 kvadratmeter, Concentrix + Webhelp ungefär 1 100 kvadratmeter och Nordiska brand 400 kvadratmeter.


Huvudstabadet.

Medley tar över drift av Solna simhall, Huvudstabadet och Svedenbadet

Uthyrning Solna kommun har beslutat att tilldela Medley uppdraget att driva Solna simhall och utomhusbaden Huvudstabadet och Svedenbadet från 1 april 2024. Medley lägger därmed tre nya anläggningar till sina tidigare 11 i Stockholmsområdet.


Signalisten får snart full rådighet när det gäller upprustningen av Bagartorp centrum i Solna. Bolaget ska förvärva de två sista fastigheterna av staden för över 66 miljoner kronor.

De ska köpa tidigare Besqab-fastigheter av Solna kommun

Transaktioner Bolaget får full rådighet över upprustningen av Bagartorps centrum i och med det kommande förvärvet av två fastigheter som Solna kommun nyligen köpte loss från Besqab. Fastighetssverige berättar mer om transaktionen och projektets innehåll.


Solna centrum.

Alecta Fastigheter hyr ut till Infracom i Solna centrum

Uthyrning Företaget Infracom förvärvade Trust-IT under 2022 och nu är det klart att man utökar Trust-IT:s lokaler för att kunna stanna kvar i Solna Centrum. Det nya kontoret är om totalt 494 kvadratmeter och avtalet med Alecta Fastigheter är tre år långt.


Handslaget mellan Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna och Carola Lavén, vd för Besqab.

Lavén om bytesaffären: "En tillräckligt bra lösning"

Transaktioner I en bytesäffar med Solna stad så är nu Besqab och staden överens om att bolaget ska få en ny markanvisning om cirka 300 bostäder i ett attraktivt läge i Huvudsta. Markanvisningen ersätter tidigare markanvisning om cirka 300 bostäder vid Tallbackaskolan i Huvudsta som återgår till staden. I överenskommelsen ingår även att Solna stad förvärvar cirka 100 byggrätter vid Ulriksdals station av Besqab. Enligt Carola Lavén, Besqabs vd, så blir det bra att få börja om på ny kula.


Skärmavbild 2023-11-03 kl. 08.10.29

Fabege behåller Skolverket på minskad yta

Uthyrning Fabege har tecknat ett nytt hyresavtal med Skolverket i Solna Business Park som omfattar nästan 11 000 kvadratmeter, vilket är en minskning med cirka 2000 kvadratmeter. Avtalet innebär att Skolverket sitter kvar med sin verksamhet i fastigheten Fräsaren 12 på Svetsarvägen 16.


Framsidan på och insidan av återbrukslagret.

Fabege vill starta varuhus för återbruk

Energi/miljö Fabege har skapat ett stort fysiskt lager och en digital marknadsplats för återbrukat byggnads- och inredningsmaterial i Solna Business Park. Målet är att skapa en fungerande återbruksmarknad, en "återbrukshubb", och att minska klimatutsläppen. Nu vill man att resten av fastighetsbranschen ska hänga på.


Fabege och Saab har nu tecknat ett hyresavtal om cirka 66 000 kvadratmeter i fastigheten Nöten 4 i Solna Strand, en av de största uthyrningarna i Sverige.

Jätteavtalet mellan Fabege och Saab påskrivet

Uthyrning Fabege och Saab har nu tecknat det hyresavtal på cirka 66 000 kvadratmeter i fastigheten Nöten 4 i Solna Strand som man tidigare meddelat en avsiktsförklaring kring. Avtalet omfattar fastighetens samtliga ytor och är längre än tio år med ett hyresvärde som uppgår till 155 miljoner kronor exklusive tillägg. Inflyttning planeras påbörjas under hösten 2025.


Solna Port.

Fastpartner tecknar nya hyresavtal i Solna Port

Uthyrning Fastpartner har tecknat två nya hyresavtal i Solna Port, Haga Norra. Det ena med Kriminalvården och det andra med Setra Group AB.


Till vänster syns en flygvy med Fabeges och NCC:s planerade bebyggelse i Solna Business Park. Till höger en närmare visualisering av Parkhuset.

Efter tre års väntan – tungviktarnas stora Solna-planer tar nästa steg

Bygg/Arkitektur Nya kontor och bostäder på över 100 000 kvadratmeter planeras när Fabege och NCC storsatsar i Solna Business Park.


Fabege måste betala byggsanktionsavgift

Bolag Börsjätten hade inte fått slutbesked från kommunen för att omvandla en kontorslokal till skola – och åtgärden i Solna-fastigheten leder nu till att Fabege måste betala en mindre sanktionsavgift.


Oscar Engelberts privata bolag Parkgate äger kontorsfastigheten Byggmästaren 2 i Solna. Bolaget har nu lämnat in en ansökan om rivningslov för den 64 år gamla byggnaden.

Engelbert vill riva outhyrd kontorsbyggnad

Bygg/Arkitektur Oscar Properties-grundarens privata bolag Parkgate har ansökt om rivningslov för en tom kontorsbyggnad på fem våningar med nästan 5 000 kvadratmeter yta. Fastighetssverige berättar mer.


Fabege har tecknat en avsiktsförklaring med Saab AB som omfattar uthyrning av samtliga ytor i fastigheten Nöten 4, som är belägen i Solna Strand. Fastighetens totala yta uppgår till cirka 66 000 kvadratmeter.

Saab är Fabeges partner i jätteavtalet

Uthyrning I slutet av juni meddelade Fabege att man hade tecknat en avsiktsförklaring avseende uthyrning av samtliga ytor, cirka 66 000 kvadratmeter, i fastigheten Nöten 4 i Solna Strand. Nu går bolaget ut med nyheten att det är Saab AB som man tecknat avsiktsförklaringen med.


Miele hyr cirka 1 700 kvadratmeter i Fabeges Solna Business Park.

Mieles svenska huvudkontor till Solna Business Park

Uthyrning Miele har tecknat ett avtal för att etablera sitt nya svenska huvudkontor i Solna Business Park på cirka 1 700 kvadratmeter.


Fabege har tecknat en avsiktsförklaring som omfattar uthyrning av samtliga ytor i fastigheten Nöten 4, som är belägen i Solna Strand.  Fastighetens totala yta uppgår till cirka 66 000 kvadratmeter.

Fabege har knäckt den svåra Nöten i Solna

Uthyrning Fabege har tecknat en avsiktsförklaring för uthyrning av fastigheten Nöten 4 som är belägen i Solna Strand. Avsiktsförklaringen omfattar uthyrning av samtliga ytor i fastigheten vars totala yta uppgår till cirka 66 000 kvadratmeter. För Fastighetssverige berättar vd:n Stefan Dahlbo om det stora intresset de haft för fastigheten och den ökade aktiviteten man märker av inom Solna Business Park där bolaget brottats med höga vakanser.