Image

Kilenkrysset i stor markaffär i Sigtuna

Transaktioner Sigtuna kommun och Kilenkrysset AB har kommit överens om en markaffär som kommer att få stor betydelse för Rosersbergs framtida utveckling.
Publicerad den 7 Oktober 2013
Från vänster: Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun,  Jan Persson, vd Kilenkrysset AB, Bosse Andersson (C), kommunalråd i Sigtuna kommun och Owe Eklund, Kilenkrysset AB. Bild: Sigtuna kommun
Från vänster: Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, Jan Persson, vd Kilenkrysset AB, Bosse Andersson (C), kommunalråd i Sigtuna kommun och Owe Eklund, Kilenkrysset AB.

Genom överenskommelsen tillförs kommunen 20 hektar mark i centrala Rosersberg, vilket innebär att kommunen kommer råda över hela markområdet väster om Rosersbergs station (drygt 60 hektar). Det ger möjlighet till en ny stadsdel med bostäder samt offentlig service och kommersiell verksamhet, vilket ger utökad samhällsservice för invånarna i hela Rosersberg.

Vidare kommer nuvarande arbetsplatsområde att utvecklas med ungefär 50 hektar i västlig riktning, varav Kilenkrysset kommer att råda över 23 hektar mark. Här kan ytterligare arbetstillfällen skapas utan att det inkräktar på boendemiljön i villastaden Rosersberg.

Slutligen kommer kommunen också att råda över 49 hektar mark i öst-västlig riktning söder om Krogsta. Denna mark är inte avsedd för exploatering, utan skall värnas som grönytor och naturområden. Tillsammans med planerat naturskydd av Viggebyparken samt området runt Verkaån söder om arbetsplatsområdet, utgör detta satsningar för att värna miljö- och naturtillgångar i området.

Markaffären kommenteras i ett gemensamt uttalande av kommunalråden från den blocköverskridande majoriteten (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet):

- Denna markaffär ger fantastiska möjligheter för Rosersberg och Sigtuna kommun att skapa hållbar tillväxt och lägga grund för ökad livskvalitet. Nya arbetstillfällen och bostäder kommer skapas, samtidigt som Rosersbergs villastadskaraktär och boendemiljö värnas. Vi är särskilt glada att det kan kombineras med en ökad ambition att värna natur och miljö i området, säger Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (MP) och Bosse Andersson (C).

- Affären är ett lysande exempel på en win win-situation där Sigtuna kommun får mark där det finns möjlighet att bygga bostäder, och Kilenkrysset får mark avsedd för att skapa arbetstillfällen, säger Jan Persson, vd för Kilenkrysset AB.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Prologis spår fyra starka trender för logistikfastigheter 2024

Sverige Researchchefen på Prologis, Eva van der Pluijm-Kok, säger att det finns ett antal faktorer som påverkar marknaden för logistikfastigheter inom en snar framtid. En trend vi kommer se är en minskning av nyproduktionen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige