Image

Första förvärvet i Alm Equitys markbolag

Transaktioner Alm Equity köper 510 000 kvadratmeter råmark i Upplands Väsby. Affären är den första som genomförs i Svensk Markförvaltning (SMF), Alm Equitys bolag för markförvärv.
Publicerad den 23 Februari 2012

Fastigheten som köpts är Stora Alby 1:1 i Upplands Väsby, cirka två mil från Stockholms City. I kommunens översiktsplan har området identifierat som ett framtida bostadsområde. Översiktsplanen är ute på samråd och målet är att den antas under året.

- Förvärvet ska ses som en del av ALM Equitys fortsatta satsning på affärsområdet planprojekt, via Svensk Markförvaltning, som är strategiskt viktigt för bolagets framtida utveckling. Vi ser goda möjligheter att skapa byggrätter i området, och i förlängningen öka bolagets byggrättsportfölj, säger Joakim Alm, vd på Alm Equity.

Stockholmsområdet växer för tillfället snabbare än någon annan storstadsregion i Europa. Inflyttning till Storstockholm är rekordhög och produktionen av nya bostäder är sedan länge otillräcklig. Det projekteras för bostäder i de flesta av Stockholms kommuner men byggplanerna ligger idag långt under nödvändig nivå för att avhjälpa bostadsbristen. Statistiken är tydlig, till år 2020 beräknas länet ha vuxit med cirka 350 000 invånare och vid samma tidpunkt planerar kommunerna att ha drygt 140 000 nya bostäder färdiga.

Fastigheten som förvärvats ligger i ett naturskönt område med bra kommunikationsläge i direkt anslutning till Norrortsleden. Genom en strukturerad detaljplaneläggning kan marken ändras till bostadsbyggrätter.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige