Image
Link40 är Balders och Next Step Groups satsning på logistikhubb i Härryda.
Link40 är Balders och Next Step Groups satsning på logistikhubb i Härryda. Bild: Balder

Balders logistikhubb går på samråd

Bygg/Arkitektur För ett år sedan släpptes nyheten om Link40, en ny, logistikhubb som fastighetsbolaget Balder och stadsutvecklaren Next Step Group etablerar i Mölnlycke. Intresset har sedan dess varit stort och nu går detaljplanen ut på samråd.
Publicerad den 8 Juni 2023

Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbolls-planer, skapar Next Step Group AB och Fastighets AB Balder utrymme för framtidens logistiklösningar. Projektet har drivits som en exploatörsdriven detaljplan i nära samverkan med Härryda kommun. Utgångspunkten har varit att nyttja platsens strategiska läge och goda kommunikationer. Områdets integreras med befintligt verksamhetsområde och utformningen har tagit hänsyn till befintliga naturvärden. Den sammanlagda lokalytan är cirka 230 000 kvadratmeter BTA.

Målet är att samla regionens mest framstående aktörer inom näringsliv, akademi och transportsektorn för att tillsammans underlätta för branschen och samhället att ställa om till en mer hållbar gods- och logistiksektor såväl regionalt och nationellt som globalt.

– Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikregion mer än 20 år i rad och genom Link40 befäster vi positionen. Här ska vi erbjuda de bästa förutsättningarna för att utveckla det regionala näringslivet men också hela den svenska logistiksektorn, säger Jacob Torell, vd Next Step Group.

Den strategiska platsen längs riksväg 40, mellan Sveriges två största städer och med närhet till stora godsnav som Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats, ger alla möjligheter att påverka den samhällsviktiga transportsektorn i positiv riktning.

– Responsen vi fått sedan tillkännagivandet har varit mycket positiv. Vi har haft en del samtal med företag som precis som vi ser stora möjligheter med vad Link40 kan tillföra näringslivet och regionen. Projektet är fortfarande i ett tidigt skede men går framåt enligt plan och som långsiktig fastighetsägare ser jag mycket fram emot att driva projektet i mål tillsammans med övriga aktörer, säger Erik Selin, vd på Balder.

– En fortsatt utveckling av Bårhults företagspark är strategiskt viktigt för kommunen och hela Göteborgsregionen. Link40 är ett betydelsefullt bidrag i arbetet för hållbar omställning och kommer även att skapa omkring 1000 nya arbetstillfällen i kommunen, säger Per Vorberg, Kommunstyrelsens ordförande, Härryda kommun.

Som ett led i satsningen har grundarna för Link40 tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg. Parterna vill tillsammans arbeta för att platsen ska kunna utvecklas till en regional gods- och logistikhubb. Det pågår många spännande initiativ inom energi- och logistikbranschen och utgångspunkten är att hitta företag som vill vara med och utveckla nya lösningar - som sedan kan skalas upp och spridas till andra hubbar.

– Göteborg behöver fler regionala gods- och logistikhubbar där gods kan lastas om och fordon laddas, så att färre tunga transporter går in till staden. Det krävs för att skapa ett effektivt och utsläppsfritt transportsystem till 2030, i linje med ambitionerna i initiativet Gothenburg Green City Zone, säger Maria Strömberg, avdelningschef Kluster & Innovation på Business Region Göteborg och fortsätter.

– Att Link40 möjliggör nästa steg är vi mycket glada för. Det snabbar på utvecklingen. Next Step och Balders tillvägagångssätt visar också på behovet av mer detaljplanerad mark för regionala hubbar runt Göteborg.

Härryda kommun har gett etableringen ett positivt planbesked och nu i juni går detaljplanen ut på samråd. Den 7-30 juni är detaljplanen ut på samråd i kommunen så att allmänheten kan se förslaget, lämna synpunkter och ställa frågor. Om allt går enligt plan kan byggstart ske 2024.

Fakta Link40
Är en logistikhubb för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar.
Byggs som etapp 3 av Bårhults företagspark längs riksväg 40 mellan Mölnlycke
och Landvetter i Härryda Kommun.
Omfattar en yta på cirka 45 hektar och cirka 230 000 kvadratmeter BTA.
Utvecklas och ägs av Next Step Group AB och Fastighets AB Balder. Total investering cirka 4 miljarder kronor.
Business Region Göteborg och Gothenburg Green City Zone är strategisk partner.
Planerad byggstart 2024.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige