Image

Alm säljer andel i Ulvsundaprojekt

Transaktioner Alm Equity har sålt 36,25 procent av detaljplaneprojektet Archimedes till investerare för ett underliggande fastighetsvärde av 477 miljoner kronor.
Publicerad den 10 April 2018
Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson
Joakim Alm.

Projektet omfattar fastigheten Archimedes 1 i Ulvsunda, mellan Bromma Blocks och Bällstaviken, och består av tre befintliga byggnader samt obebyggd mark.

Två av byggnaderna är uppförda i början på 1900-talet och är ämnade för kontor, industri och lager. Den tredje byggnaden är uppförd år 1979 och tillämpas för kontor, industri och lager.

Uthyrbar area är idag 18 202 kvadratmeter. Tomtarealen är 13 663 kvadratmeter. Detaljplanen för Archimedes 1 är från 1980 och medger användning för industri och kontor. Tillsammans med Stockholms Stad har Alm Equity drivit en detaljplan rörande utvecklingen av Archimedes 1 till att huvudsakligen omfatta bostadsändamål.

Staden är positiv till cirka 38 600 ljus BTA bostadsbyggelse, lokaler och garage på fastigheten. Den nya detaljplanen för bostäder planeras att antas till sommaren 2018.

Fastigheten tillträddes den 5 mars 2018 i enlighet med köpeavtal
Tecknat 2013 med Castellum AB. Köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskillingar är beräknad till 285 miljoner kronor.

Försäljningen beräknas ge en positiv resultateffekt på cirka 120 miljoner kronor när planen vinner laga kraft.

- Vi värdesätter att få in starka investerare. Läget nära Mariehäll
Och Sundbyberg, tvärbanan och Bromma flygplats är utmärkt för bostäder och kommersiellt innehåll och området har stor potentiell för framtiden, säger Joakim Alm, vd för Alm Equity AB.

Försäljningen av projektandelarna harhanterats av Nordisk Fastighetskredit, Alm Equitys dotterbolag som erbjuder tjänster inom affärsområdet finans, delvis i samarbete med externa rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hjärnan i fokus när AMF "labbar" framtidens kontor

Bygg/Arkitektur Med hjärnan i fokus. Så kan man kanske sammanfatta hur AMF Fastigheter tillsammans med Merry Monday tagit sig an det nya huvudkontoret. I hjärtat av Mood-huset så kommer kollegorna med start måndag välkomnas in i tre av årets årstider. Fastighetssverige var där för att få ta del av de tankar som format det framtidsspanande kontorslandskapet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige