Image
Joakim Alm.
Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson

Alm Equity minskade omsättning och resultat under Q1

Bolag Omsättningen sjönk 58,1 procent till 173 miljoner kronor (413) och rörelseresultatet blev -23 miljoner kronor (100).
Publicerad den 26 Maj 2021

Resultatet före skatt var -69 miljoner kronor (119). Resultatet efter skatt blev 56 miljoner kronor (117), en minskning med 52,1 procent mot föregående år. Likvida medel uppgick till 732 miljoner kronor (444). Substansvärde per aktie låg på 863 kronor per aktie.

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter var 18 miljoner kronor (43) och orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter under uppförande var 108 miljoner (4).

VD HAR ORDET
Ingen rast ingen ro. Vi avslutade 2020 med noteringen av Svenska Nyttobostäder och inledde 2021 med högt tempo och tog nästa steg i vårt bolagsbyggande.

Under första kvartalet har affärsområde Projektutveckling fortsatt leverera efter det förvärvsavtal som tecknats med Svenska Nyttobostäder och har i skrivande stund nått en rekordhög nivå av enheter i produktion. Även affärsområde Entreprenad har levererat ett rekord med 70 procent högre intäkter jämfört med föregående års motsvarande period med 50 procent högre rörelsemarginal. Omsättningen för koncernen är för kvartalet drastiskt lägre vilket framför allt beror på vår omställda affär där vi levererar till koncernbolaget Svenska Nyttobostäder. Därmed blir det inte någon omsättning utan resultatet kommer i form av orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Sedan noteringen i november ger marknaden löpande ett värde på vårt innehav i Svenska Nyttobostäder vilket synliggör de värden som skapats i den affären. I linje med vad vi kommunicerat tidigare vill vi synliggöra de värden som skapas i våra andra innehav och har därför gjort en extern marknadsvärdering av affärsområdena Projektutveckling och Entreprenad. Efter värderingarna indikeras ett totalt substansvärde för ALM Equity på cirka 10 Mdkr, vilket motsvarar ett övervärde i stamaktien på cirka 1,5 Mdkr. Då har vi inte värderat den förvaltningsaffär som ligger utanför Svenska Nyttobostäder, där finns vårt joint venture med Klövern på 1 000 bostäder och det finns i koncernen ytterligare cirka 2 600 bostäder som är konceptualiserade för förvaltningsmarknaden. För vår digitala affär har vi inte heller satt något värde i dagsläget. När dessa affärer växer så kommer vi låta marknadsvärdera dem också. Vi kommer framöver att göra marknadsvärdering av bolagsportföljen kvartalsvis. Vi vill på det här sättet vara transparanta och tydliga mot våra aktieägare och finansiärer.

Vi har under en tid haft diskussioner med huvudägarna i Järntorget för att förvärva deras aktier och kunna integrera Järntorget i ALM Equitys verksamheter. Den 4 maj tecknade vi en avsiktsförklaring med huvudägarna och efter genomförd due diligence av bolaget så är förhoppningen att vi före halvårsskiftet ska ha landat i en överenskommelse att köpa Järntorget. Jag är otroligt entusiastisk över denna möjlighet att integrera Järntorgets verksamheter under ALM Equitys paraply. Tillsammans skulle vi få en byggrättsportfölj på 17 000 bostäder vilket skulle göra affärsområde Projektutveckling till den ledande bostadsutvecklaren i Stockholm. Affärsområde Projektutveckling skulle dessutom kunna verka med ytterligare två varumärken och därmed öka möjligheterna i samband med kommunernas markanvisningar.

Förutom bostadsutveckling och entreprenadverksamhet finns även en trämodulfabrik i Järntorgskoncernen. Bomodul tillverkar högkvalitativa husmoduler i svenskt trä och skulle bli ett väldigt bra komplement till affärsområde Entreprenad. Som en del av affärsområde Entreprenad skulle Bomodul kunna få en stor hävstång i sin affär med leveranser till de bostadsutvecklingsprojekten som finns i portföljen.

Men viktigast är ändå att vi ser att det finns en fantastisk kulturell match mellan Järntorget och ALM Equity. Vi delar den entreprenöriella drivkraften och vågar tänka utanför traditionella modeller. Järntorget är ett välskött bolag med mycket kompetenta personer som är en stor tillgång för företaget. Min ambition är att, när vi väl har skrivit på det sista pappret, snabbt integrera Järntorget och växla upp vår gemensamma verksamhet.

Väsentliga händelser under kvartalet
ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad AB värderar sin andel av byggrättsportfölj vilken visar på övervärden om cirka 1,5 Mdkr.
Väsentliga händelser efter periodens slut

ALM Equity tecknar avsiktsförklaring att förvärva bostadsutvecklingsbolaget Järntorget Byggintressenter AB. Förutsatt ett positivt resultat från due diligence är planen att slutförhandling av förvärvsavtal ska ske under andra kvartalet 2021.
ALM Equity har marknadsvärderat affärsområde Projektutveckling och Entreprenad för att synliggöra underliggande substansvärde. Marknadsvärderingen indikerar ett verkligt värde av ALM Equitys innehav till cirka 10 Mdkr varav stamaktiens andel av värdet motsvarar cirka 8,9 Mdkr. Värderingen är genomförd externt av PwC.
Affärsområdena Projektutveckling och Entreprenad har tillsammans byggstartat 474 enheter som är en del av affären med Svenska Nyttobostäder, vilket medför en ny rekordnivå i produktion till drygt 2 200 enheter.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Neobos strategi framåt: Först avyttring – sedan förvärv

Bolag Fastighetsbolaget Neobo fortsätter minska sina vakanser och öka sin uthyrningsgrad. Däremot redovisar bolaget ett betydligt lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolagets vd, Ylva Sarby Westman, säger till Fastighetssverige: – Vi måste arbeta med alla rader i resultaträkningen om vi ska lyckas.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige