Image

Tribona refinansierar i förtid

Ekonomi/Finansiering Tribona refinansierar cirka 85 procent av bolagets banklån i förtid.
Publicerad den 29 Januari 2015
Per Johansson. Bild: Tribona
Per Johansson.

Tribona har kommit överens med tre av sina befintliga långivare – Swedbank, Aareal och Sparbanken Skåne som står för cirka 85 procent av bolagets bankskuld – att i förtid refinansiera samtliga med dem gällande låneavtal.

Syftet med refinansieringen har varit att minska bolagets refinansieringsrisk genom att förlänga och sprida ut låneportföljens löptider samt att omförhandla nu gällande höga marginaler. Samtliga refinansierade bankavtal förföll tidigare under februari 2016 men kommer att ersättas med de nya villkoren med start omgående.

Efter refinansieringen kommer bolagets genomsnittliga marginal att uppgå till 1,90 procent mot tidigare 2,59 procent. Baserat på förutsättningarna per den 31 december 2014 minskar den totala genomsnittliga räntekostnaden (inklusive kostnad för räntesäkringar) från 5,52 procent till 4,72 procent. Den genomsnittliga löptiden uppgår till 3,5 år jämfört med 1,8 år per 31 december 2014. Den genomsnittliga amorteringen i de nya bankavtalen kommer att uppgå till 1,64 procent mot tidigare 2,46 procent för motsvarande bankavtal.

I samband med refinansieringen kommer överenskomna ännu ej utbetalda krediter att utbetalas vilket gör att Tribonas belåningsgrad kommer att uppgå till 59,8 procent jämfört med 57,1 procent den 31 december 2014.

- Vi kan konstatera att intresset för att vara med och finansiera Tribona är stort. Vi är glada att kunna fortsätta utveckla våra relationer med våra nuvarande banker och är väldigt nöjda med att i förtid kunna omförhandla våra marginaler och förlänga och sprida ut våra förfallotider för vår finansiering, säger Per Johansson, vd för Tribona.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det har blivit en generell prispress på marknaden"

Bolag Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Företagets vd Philip Isell Lind af Hageby beskriver för Fastighetssverige hur de hanterar problemen kopplade till corona, konkurrensläget på marknaden och hur de arbetar med kostnadsanpassningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY