Image
Magnus Andersson, vd Aros Bostad.
Magnus Andersson, vd Aros Bostad. Bild: Aros Bostad

Starkt resultat och hög försäljningsgrad under 2022 för Aros

Bolag Aros Bostadsutveckling rapporterar ett starkt resultat och en försäljningsgrad om 88 procent i pågående produktion vid årets utgång, till följd av strategisk hyresrättsförsäljning och ett större portföljförvärv.
Publicerad den 17 Februari 2023

Aros Bostadsutveckling rapporterar en stor ökning av rörelsevinsten under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, enligt Finwire, Magnus Andersson, vd Aros Bostad kommenterar:

– Aros Bostad levererar ett starkt resultat och ett rekordhögt antal sålda bostäder, trots allt mer utmanande marknadsförutsättningar under året. Med genomförandet av två strategiskt viktiga affärer står vi väl rustade för att utveckla Aros Bostad vidare. Beslutet att avyttra en stor del av vår byggrättsportfölj med flerfamiljshus som hyresrätter till kapitalförvaltaren Patrizia gör att vi kan fortsätta starta nya bostadsprojekt.

Siffrorna nedan presenteras enligt segmentsredovisningen.

Omsättningen steg till 275,9 miljoner kronor (178,4).

Rörelseresultatet blev 70,0 miljoner kronor (22,7), med en rörelsemarginal på 25,4 procent (12,7).

Resultatet efter skatt blev 67,0 miljoner kronor (21,9), och per aktie 1,52 kronor (0,57).

Enligt IFRS blev intäkterna 15,2 (7,4) miljoner kronor och periodens resultat -37,4 miljoner kronor (0,8).

Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 5 (16)

Ingen utdelning föreslås (0).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige