Image

Stabilt från Brinova

Bolag Brinova presenterar en stabil helårsrapport för förra året.
Publicerad den 23 Februari 2012
Gustaf Hermelin. Bild: Brinova. Bild: Catena
Gustaf Hermelin. Bild: Brinova.

•? Fastighetsintäkterna uppgick under perioden till 373,8 miljoner kronor (369,6).
•? Driftsöverskottet uppgick till 225,5 miljoner kronor (229,8).
•? Årets resultat blev 232,2 miljoner kronor (276,8) varav realiserade värdeförändringar ingår med 44,0 miljoner kronor (28,0).
•? Eget kapital per aktie uppgick till 118,8 kronor (143,1).
•? Soliditeten uppgick till 43,9 procent (48,5).
•? Räntesatsen per 2011-12-31 uppgick till 3,48 procent (2,47) på utestående låneskulder.
•? Styrelsen föreslår en utdelning med 4,00 (4,00) kronor per aktie.
- Brinova har under året gjort flera bra affärer i ambitionen att renodla fastighetsbeståndet och bidra till utveckling av våra aktieinnehav. Vi har sålt tio fastigheter och samtidigt medverkat vid emissioner i fastighetsbolagen Diös och Platzer samt finansbolaget Svensk FastighetsFinansiering. Trots flera försäljningar och, i och med det, ett något minskat bestånd, är resultatet från den löpande verksamheten i nivå med föregående år. Det innevarande året ser på många sätt mycket intressant ut med en räntemarknad som kan gynna oss i form av låga räntor. Det ligger i tiden att den allmänna strävan är att säkra upp sig och minimera risker, vilket alltid är sunt. Detta torde innebära ett ökat generellt intresse för fastigheter med stabila hyresgäster och kassaflöden, samtidigt som vakanta projektfastigheter kan förvärvas till rätt pris. Inom Brinova är vi vana att hålla ett högt affärstempo och att se möjligheter, säger Brinovas vd Gustaf Hermelin.

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY