Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: Axel Ohlsson

SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa

Transaktioner SBB förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen.
Publicerad den 27 December 2019

Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB. Acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 20 december 2019. SBB meddelar nu att:

• SBB har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Samtliga villkor för Erbjudandet är uppfyllda eller har frånfallits.
• Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att SBB efter fullföljandet (idag) innehar cirka 87,8 procent av utestående aktier i Hemfosa, motsvarande cirka 88,1 procent av rösterna.
• SBB förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 15 januari 2020 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Fram till och med den 20 december 2019 hade 132 640 275 stamaktier och 9 087 963 preferensaktier i Hemfosa lämnats in i Erbjudandet. Därutöver har SBB på marknaden förvärvat 16 800 100 stamaktier i Hemfosa (till ett pris som inte överstiger priset i Erbjudandet), motsvarande cirka 9,3 procent av utestående aktier i Hemfosa, vilket motsvarar cirka 9,8 procent av rösterna. SBB innehar därmed totalt 149 440 375 stamaktier och 9 087 963 preferensaktier i Hemfosa (motsvarande cirka 87,8 procent av de utestående aktierna och cirka 88,1 procent av rösterna i Hemfosa).

Den Mix & Match-möjlighet som SBB erbjöd aktieägarna i Hemfosa som en del av Erbjudandet, genom vilken varje stam- och preferensaktieägare i Hemfosa, med vissa begränsningar, kunde välja antingen att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt eller så mycket kontantvederlag som möjligt för sina Hemfosa-aktier, har utnyttjats av aktieägare som representerar cirka 58,0 procent av aktierna i Hemfosa. Aktieägare i Hemfosa som representerar totalt 59 606 959 stamaktier har valt att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt och aktieägare som representerar totalt 38 987 797 stamaktier har valt att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt. Aktieägare i Hemfosa som representerar totalt 1 823 945 preferensaktier har valt att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt och aktieägare som representerar totalt 4 186 242 preferensaktier har valt att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt.

– Vi är mycket glada över den positiva responsen från Hemfosas aktieägare. Det är ett styrkebesked att nå nära 90 procents ägande redan efter den initiala acceptperioden, vilket tydligt understryker både logiken i sammanslagningen samt tron på vår förmåga att snabbt realisera synergier. Jag vill välkomna alla nya aktieägare till SBB och nästa etapp i vår resa där vi som Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur fortsätter skapa värden för såväl investerare som samhället i stort", säger Ilija Batljan, verkställande direktör och grundare av SBB.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till SBB förlängs acceptfristen till och med den 15 januari 2020.

SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. För det fall SBB, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Hemfosa avser SBB att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Hemfosa. I samband härmed avser SBB verka för att Hemfosas aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Hemfosa Fastigheter AB på Branschguiden

Hemfosa är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Som specialister på att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter är vi en naturlig partner till stat, kommuner och landsting, företag samt organisationer med verksamhet inom samhällsservice.

Fastigheter för vård och omsorg, rättsväsende, utbildning och andra viktiga aktörer för samhället är Hemfosas expertområde. Idag är vi en av Sveriges största privata ägare av samhällsfastigheter.

I våra lokaler arbetar de som utb...

Läs mer om Hemfosa Fastigheter AB på Branschguiden

Lediga Fastighetsjobb

Senast från Fastighetssverige Plus

Tungviktare om popsegmentets tillväxt: "Annars kan vi lägga ner allt"

Bolag Samhällsfastigheter går som tåget och segmentet har stärkts ännu mer under coronakrisen. Under ett webbinarium ordnat av rådgivningsbolaget JLL berättade fyra av de tyngsta vd:arna inom segmentet om sin syn på branschens popsegment nummer ett. Hur resonerar SSB:s Ilija Batljan kring framtiden för social infrastruktur och hur ska Fredrik Brodins snart noterade Offentliga Hus fortsätta vinna andelar?

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY