Image

Kraftig uppgång för Victoria Park

Bolag Victoria Park håller en hög aktivitetsnivå, vilket genererar en fortsatt positiv värdeutveckling, visar bolagets delårsrapport. Under januari till september ökade Victoria Park både intäkter och reslutat.
Publicerad den 25 Oktober 2017
Peter Strand. Bild: Victoria Park
Peter Strand.

Januari–september 2017
• Intäkterna ökade med 33 procent till 786 Mkr (589).
• Förvaltningsresultatet ökade med 50 procent till 256 Mkr (171), motsvarande 1,06 kr per aktie (0,75).
• Resultatet efter skatt uppgick till 1 330 Mkr (677), motsvarande 5,45 kr per aktie (2,75).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 53 procent till 273 Mkr (178).
• Belåningsgraden uppgick till 53,9 procent (58,5).
• Substansvärdet ökade med 53 procent till 26,64 kr per aktie (17,40).

– Sammantaget vidimerar utvecklingen under det tredje kvartalet att vår affärsmodell med värdeskapande investeringar är framgångsrik och vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg samt att ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige