Image
Anders Nygren, vd för Hufvudstaden framför Kvarteret Johanna i Göteborg. Obs. Bilden är ett montage.
Anders Nygren, vd för Hufvudstaden framför Kvarteret Johanna i Göteborg. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Maria Cruseman och General Architecture

Hufvudstaden redovisar marginellt lägre förvaltningsresultat i tredje kvartalet

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett marginellt lägre förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.
Publicerad den 11 November 2022

Hyresintäkterna steg till 508,7 miljoner kronor (494,4), en ökning med 2,9 procent mot föregående år.

Nettoomsättningen steg till 671,8 miljoner kronor (632,4).

Förvaltningsresultatet backade till 330,7 miljoner kronor (335,3), en minskning med 1,4 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 85,0 miljoner kronor (328,4).

Resultatet före skatt var 373,6 miljoner kronor (629,4).

Resultatet efter skatt blev 296,5 miljoner kronor (501,7), en minskning med 40,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,46 kronor (2,48), vilket innebär en minskning med 41,1 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 203 kronor per aktie (189) per den 30 september.

Hyresvakansgraden per den 30 september var 7,8 procent (8,4). Exklusive pågående
utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,1 procent (7,0).

Hufvudstaden har använt ett avkastningskrav vid fastighetsvärderingen avseende Stockholm på 3,1 till 3,6 procent och avseende Göteborg på 4,1 till 4,8 procent, vilket för fastighetsbeståndet i genomsnitt ger ett avkastningskrav på 3,5 procent.

I Stockholms city var aktiviteten på kontorshyresmarknaden god under årets tredje kvartal. Främst efterfrågades moderna, flexibla kontorslokaler i bästa läge. Vakansnivåerna var något sjunkande. I Stockholms mest eftersökta lägen i Bibliotekstan, vid Norrmalmstorg/Hamngatan och runt Hötorgsområdet bedöms marknadshyrorna för moderna kontor till mellan 6 600 och 8 900 kronor per kvadratmeter och år exklusive fastighetsskattetillägg. På marknaden för butikslokaler var efterfrågan stabil och flera hyresavtal tecknades. Marknadshyrorna för butiker i bästa kommersiella läge bedöms vara inom intervallet 11 000 till 24 000 kronor per kvadratmeter och år exklusive fastighetsskattetillägg.

I Göteborgs centrala delmarknader efterfrågades främst moderna och flexibla kontorslokaler. Vakanserna var något stigande och marknadshyrorna i de attraktivaste lägena var inom intervallet 3 100 och 3 900 kronor per kvadratmeter och år exklusive fastighetsskattetillägg. För butikslokaler i centrala kommersiella lägen var marknadshyrorna mellan 3 000 och 13 000 kronor per kvadratmeter och år exklusive fastighetsskattetillägg.

Utfallet av koncernens omförhandlingar har varit positivt för kontor och negativt för butikslokaler. Totalt har under perioden 48 200 kvadratmeter omförhandlats till ett hyresvärde av 301 miljoner kronor. I genomsnitt resulterar omförhandlingarna i en hyresökning om cirka 4 procent.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Telekomjätten stänger butik i centrala Göteborg

Uthyrning Släcker ner central butik och halverar sitt antal i centrala Göteborg.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige