Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova köper för 92 miljoner kronor i Täby

Transaktioner Förvärvar fastighet med utvecklingspotential i Täby till ett underliggande fastighetsvärde om 92 miljoner kronor.
Publicerad den 21 Juni 2021

Genova har avtalat om förvärv av fastigheten Fuxen 3 i Täby till ett underliggande fastighetsvärde om 92 miljoner kronor (20 909 kronor/kvadratmeter) före avdrag för latent skatt.

Fastigheten är i dag uthyrd till närmare 90 procent med Wesdyne Sweden som hyresgäst med ett hyresavtal som löper fram till 2027. Årliga hyresintäkter för fastigheten uppgår till cirka 5,5 miljoner kronor med ett förväntat initialt driftnetto om cirka 4,7 miljoner kronor.

Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 4 400 kvadratmeter med en sammanlagd markyta om cirka 6 300 kvadratmeter. Tillträde är planerat till den 1 september 2021. Förvärvet kommer finansieras med en kombination av lån och egna medel.

På fastigheten Fuxen 3, beläget intill den nya stadsdelen Täby Park, har det sedan tidigare erhållits ett positivt planbesked för utveckling av bostäder. Genova bedömer att de framtida bostadsbyggrätterna kommer att uppgå till cirka 16 000 kvadratmeter ljus BTA.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De gick bäst på börsen i juli

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på vilja av de noterade fastighetsbolagen som gick bäst på börsen under juli månad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY