Image
Hufvudstadens vd Ivo Stopner.
Hufvudstadens vd Ivo Stopner. Bild: Hufvudstaden

Fortsatt trögt för Hufvudstaden

Bolag Hufvudstaden redovisar lägre hyresintäkter och bruttoresultat, fortsatt negativa värdeförändringar och lägre substansvärde än vid årsskiftet.
Publicerad den 7 Maj 2021

Den 3 februari 2021 tillträdde koncernen NK-verksamheten inom Departments & Stores Europe AB. En effekt av detta är att koncerninterna hyresintäkter och hyreskostnader elimineras i koncernens resultaträkning.

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 16 procent och uppgick till 284 mnkr (339), vilket främst förklaras av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger samt eliminering av koncerninterna hyresintäkter om 33,7 mnkr (11,0).

Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 425 mnkr (471), en minskning om 10 procent. Det förklaras främst av tillfälliga hyresrabatter för butiker och restauranger till följd av covid-19, ökade hyresförluster samt eliminering av koncerninterna hyresintäkter om 33,7 mnkr (11,0).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 14 mnkr (-499), motsvarande 0,07 kronor per aktie (-2,42). Ökningen förklaras främst av lägre negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 171 kronor per aktie (173 vid årsskiftet) efter avdrag för beslutad utdelning om 2,50 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -236 mnkr (-929).

Soliditeten uppgick till 59 procent (62), nettobelåningsgraden till 20 procent (18) och räntetäckningsgraden var 8,6 gånger (10,8).

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,3 procent (6,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 7,3 procent (2,7).

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här vill Niam växa i Norge

Bolag Niam har adderat ytterligare en marknad till sin norska portfölj. Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norway på Niam, berättar för Fastighetssverige hur man ser på Bergenmarknaden, den nya investeringen samt var i Norge de letar efter nya investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY