Image

Förbättrat förvaltningsreslutat för Heba

Bolag Heba förbättrade sitt förvaltningsresultat med 14 procent och väntas under andra halvan av 2017 fortsätta växa då ytterligare 184 nyproducerade lägenheter i Huddinge tillkommer, visar bolagets delårsrapport.
Publicerad den 11 Augusti 2017

Delårsrapport januari-juni 2017

• Hyresintäkterna uppgick till 160,5 (143,4) Mkr.
• Driftsöverskottet uppgick till 98,9 (84,9) Mkr.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 64,3 (56,3) Mkr.
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 125,2 (67,3) Mkr och på räntederivat till 9,4 (-19,9) Mkr.
• Periodens resultat uppgick till 155,7 (111,2) Mkr, vilket motsvarar 3,77 (2,69) kr per aktie.
• Det egna kapitalet var 4 081,0 (3 730,0) Mkr motsvarande en soliditet om 51,7 (53,2) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 59,8 (73,1) Mkr.
• Substansvärdet uppgick till 125,3 (114,1) kr per aktie.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Tredje kvartalets största affärer

Lista Det har varit ont om aktivitet på transaktionsmarknaden under årets tredje kvartal, men det har ändå skett ett antal miljardaffärer. Här sammanställer Fastighetssverige de tio största transaktionerna på marknaden under Q3.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige