Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: David Schmidt/Pixprovider

Corem stärker resultat och driftöverskott

Bolag Stark rapport från Corem presenterades under gårdagen.
Publicerad den 20 Juli 2021

– Första halvåret 2021 har varit mycket aktivt för Corem. Efter ett framgångsrikt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare är det nu klart att Corem och Klövern tillsammans skapar ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Vi redovisar dessutom vårt bästa halvår hittills från fastighetsrörelsen. Nettouthyrningen fortsätter att vara positiv och uppgick till 24 mkr och vårt förvaltningsresultat ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vårt substansvärde NAV uppgår nu till 26,27 kronor per aktie, kommenterar Eva Landén, vd.

DELÅRSPERIODEN JANUARI–JUNI 2021

Genom ett offentligt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare är Klövern ett dotterbolag till Corem från den 15 juni 2021.

- Intäkterna ökade till 636 mkr (438), vilket inkluderar intäkter i Klövern om 134 mkr. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 7 procent.
- Ekonomisk uthyrningsgrad uppgick till 88 procent (91).
- Driftsöverskottet ökade till 459 mkr (328), varav 89 mkr utgörs av Klövern. I jämförbart bestånd ökade driftsöverskottet med 5 procent.
- Förvaltningsresultatet ökade med 28 procent, rensat för resultat från Klövern samt förvärvskostnader.
- Totalt uppgick förvaltningsresultatet för halvåret till 306 mkr (218), där 49 mkr härrör till Klövern.
- Värdeförändringar fastigheter uppgick till 781 mkr (101).
- Värdeförändringar finansiella placeringar uppgick till 614 mkr (–1 605).
- Resultat efter skatt uppgick till 1 537 mkr (-1 327), motsvarande 2,15 kronor per stamaktie (-3,97).
- Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 76 642 mkr (14 002), efter rörelseförvärv av Klövern med ett fastighetsvärde om 61 557 mkr, tre fastighetsförvärv och två fastighetsavyttringar samt ny-, till- och ombyggnationer om 250 mkr.
- Substansvärde (NAV) per stamaktie A- och B uppgick till 26,27 kr, jämfört med 22,22 kr per 31 december 2020.

– Första halvåret 2021 har varit mycket aktivt för Corem. Efter ett framgångsrikt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare är det nu klart att Corem och Klövern tillsammans skapar ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Vi redovisar dessutom vårt bästa halvår hittills från fastighetsrörelsen. Nettouthyrningen fortsätter att vara positiv och uppgick till 24 mkr och vårt förvaltningsresultat ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

– Vårt substansvärde NAV uppgår nu till 26,27 kronor per aktie. I slutet av mars lämnade Corem ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Corem förklarade erbjudandet ovillkorat i mitten av juni och kontrollerar nu 95 procent av de utestående aktierna vilket gör Klövern till ett dotterbolag. Corem har påkallat tvångsinlösen av Klöverns resterande aktier och förlängt acceptperioden för erbjudandet till och med den 18 augusti 2021. Klöverns styrelse har mot bakgrund av detta beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Vid en extra bolagsstämma den 9 juli valdes Corems styrelse in i Klövern, och i slutet av juni tog jag över det operativa arbetet i egenskap av VD i Klövern.

– Jag ser stora möjligheter med att kunna utveckla Corems och Klöverns fastighetsbestånd genom fortsatta förvärv och investeringar i det befintliga beståndet. Hållbarhet är en integrerad del i verksamheten vilket tillsammans med att ha en stark balansräkning är viktiga faktorer för ett fortsatt tydligt långsiktigt värdeskapande. Att skapa utrymme för kundernas affär fortsätter att vara vår främsta drivkraft, konstaterar Eva Landén.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY