Image

Corem höjer utdelningen

Bolag Corem höjer utdelningen till 0,70 kronor per aktie (0,60).
Publicerad den 19 Februari 2014
Eva Landén. Bild: Corem Property Group
Eva Landén.

Hyresintäkterna för helåret 2013 uppgick till 556 miljoner kronor (544).

Driftsöverskottet uppgick till 412 miljoner kronor (409).

Förvaltningsresultatet uppgick till 158 miljoner kronor (171).

Värdeförändringar fastigheter uppgick till –27 miljoner kronor (19) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet positivt med 192 miljoner kronor (–36).

Resultatet efter skatt ökade till 372 miljoner kronor (175), motsvarande 4,05 kronor per stamaktie.

Vd Eva Landén skriver i vd-ordet:

- Den totala transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden i Sverige för 2013 uppgick till cirka 100 miljarder kronor. Av detta utgjorde cirka 13 miljarder kronor lager-, logistik-, och industrifastigheter, vilket var något högre jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt tecken på det växande intresse som finns för vårt fastighetssegment, något som självklart är positivt för oss, men som samtidigt påverkar våra potentiella transaktionsmöjligheter.

- Corems genomsnittliga avkastningskrav för fastigheter uppgår till 7,7 procent, vilket är oförändrat sedan förra året. Vi upplever en fortsatt stark efterfrågan inom vårt segment och en försiktig sänkning av avkastningskraven i framtiden är snarare mer sannolikt än en höjning.

- Finansieringsmöjligheterna har under det senaste halvåret blivit mer gynnsamma med sjunkande marginaler och ett stort intresse från flertal banker att vilja vara med vid nya affärer. Riksbankens sänkning av reporäntan med 25 punkter i december samt den justerade räntebanan innebär att räntorna sannolikt kommer att vara låga även under 2014. I kombination med det låga ränteläget har även kapitalmarknaden utvecklats positivt och möjligheterna till alternativa finansieringsformer, såsom emission av obligationer och aktier, har alltjämt visat sig vara konkurrenskraftigt och vi utvär derar ständigt möjligheterna till alternativa finansieringslösningar i samband med nya förvärv.

- Under 2014 ska vi fortsätta med fokus på uthyrning för att kontinuerligt minska vakansgraden. Sedan bildandet av Corem har vi expanderat från ett fastighetsvärde på 3,0 till 6,4 miljarder kronor, en ökning med mer än 100 procent!

- Vi ska arbeta systematiskt med våra kundprocesser och jag är övertygad om att vårt långsiktiga samarbete med hyresgästerna är vår nyckel till framgång. De senaste åren har vi skaffat oss verktyg och förutsättningar som gör att vi står väl rustade inför det kommande året och tillsammans med mina kollegor ser jag fram mot ett nytt år med fortsatt inriktning på uthyrning, kundvård och tillväxt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Biogen koldioxid ska fångas in när Fabege vill minska klimatavtrycket

Energi/miljö I februari tecknade Fabege ett avtal med Stockholm Exergi. Avtalet handlar om infångande av biogen koldioxid, också känt som bio-CCS (efter det engelska namnet "bio energy with carbon capture and storage"). Fabege ser det här som en tydlig avsiktsförklaring och ett viktigt steg för att nå de egna klimatmålen till 2030. Men vad är egentligen bio-CCS?

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige