Image

Corem höjer utdelningen

Bolag Corem höjer utdelningen till 0,70 kronor per aktie (0,60).
Publicerad den 19 Februari 2014
Eva Landén. Bild: Corem Property Group
Eva Landén.

Hyresintäkterna för helåret 2013 uppgick till 556 miljoner kronor (544).

Driftsöverskottet uppgick till 412 miljoner kronor (409).

Förvaltningsresultatet uppgick till 158 miljoner kronor (171).

Värdeförändringar fastigheter uppgick till –27 miljoner kronor (19) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet positivt med 192 miljoner kronor (–36).

Resultatet efter skatt ökade till 372 miljoner kronor (175), motsvarande 4,05 kronor per stamaktie.

Vd Eva Landén skriver i vd-ordet:

- Den totala transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden i Sverige för 2013 uppgick till cirka 100 miljarder kronor. Av detta utgjorde cirka 13 miljarder kronor lager-, logistik-, och industrifastigheter, vilket var något högre jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt tecken på det växande intresse som finns för vårt fastighetssegment, något som självklart är positivt för oss, men som samtidigt påverkar våra potentiella transaktionsmöjligheter.

- Corems genomsnittliga avkastningskrav för fastigheter uppgår till 7,7 procent, vilket är oförändrat sedan förra året. Vi upplever en fortsatt stark efterfrågan inom vårt segment och en försiktig sänkning av avkastningskraven i framtiden är snarare mer sannolikt än en höjning.

- Finansieringsmöjligheterna har under det senaste halvåret blivit mer gynnsamma med sjunkande marginaler och ett stort intresse från flertal banker att vilja vara med vid nya affärer. Riksbankens sänkning av reporäntan med 25 punkter i december samt den justerade räntebanan innebär att räntorna sannolikt kommer att vara låga även under 2014. I kombination med det låga ränteläget har även kapitalmarknaden utvecklats positivt och möjligheterna till alternativa finansieringsformer, såsom emission av obligationer och aktier, har alltjämt visat sig vara konkurrenskraftigt och vi utvär derar ständigt möjligheterna till alternativa finansieringslösningar i samband med nya förvärv.

- Under 2014 ska vi fortsätta med fokus på uthyrning för att kontinuerligt minska vakansgraden. Sedan bildandet av Corem har vi expanderat från ett fastighetsvärde på 3,0 till 6,4 miljarder kronor, en ökning med mer än 100 procent!

- Vi ska arbeta systematiskt med våra kundprocesser och jag är övertygad om att vårt långsiktiga samarbete med hyresgästerna är vår nyckel till framgång. De senaste åren har vi skaffat oss verktyg och förutsättningar som gör att vi står väl rustade inför det kommande året och tillsammans med mina kollegor ser jag fram mot ett nytt år med fortsatt inriktning på uthyrning, kundvård och tillväxt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY