Image
Jörgen Eriksson, vd för Catena.
Jörgen Eriksson, vd för Catena. Bild: Catena.

Catena tar in 1,1 miljarder till 6,5 procents rabatt

Bolag Catena genomförde efter börsens stängning på onsdagen en riktad nyemission. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande till 360 kronor.
Publicerad den 1 April 2021

Nyemissionen omfattade tre miljoner aktier och Catena tillförs 1 080 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om 6,5 procent mot gårdagens stängningskurs och en premie om 47 procent mot det långsiktiga substansvärdet om 245,08 vid årsskiftet.

Nyemissionen riktades till ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Likviden från nyemissionen kommer att användas för fortsatt tillväxt genom investeringar i fastighetsutveckling och fastighetsförvärv, samt för att upprätthålla bolagets stabila kapitalstruktur. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt var att genomföra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt att diversifiera bolagets aktieägarbas.

För att underlätta nyemissionens genomförande har de nya aktierna initialt tecknats av ABG Sundal Collier, i egenskap av emissionsinstitut i nyemissionen, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med likviddagen, omkring den 8 april, kommer Catena att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen i nyemissionen och kvotvärdet.

Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 7,3 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter nyemissionen.
ABG Sundal Collier och Kempen & Co är Joint Bookrunners. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co i samband med nyemissionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige