Image

Sju procents konkursökning i maj

Ekonomi/Finansiering Maj månad redovisar en ökning i antalet företagskonkurser med 7 procent. Totalt gick 688 företag i konkurs, att jämföra med 641 stycken samma månad föregående år, enligt UC.


Konkursökningen 16 procent i april

Sverige Konkursökningen fortsätter och låg på 16 procent i april, jämfört med april 2012. De största ökningarna finns inom privata tjänster, byggindustrin samt information och kommunikation, enligt UC.


Bucht tar styrelseuppdrag

Karriär Marie Bucht på NCC Property Development, och tidigare Newsec, har tagit ett styrelseuppdrag i ett av branschens största konsultföretag.


Konkursökningen tolv procent under Q1

Sverige Under årets första kvartal ökade antalet företagskonkurser med tolv procent. De största ökningarna återfinns inom handeln, byggindustrin, privata tjänsteföretag och transportsektorn. Skåne län är en av de regioner som drabbats hårdast. För mars månad var konkursökningen något mindre, men fortfarande är det osäkert när konjunkturen för det svenska näringslivet kommer att förstärkas, enligt UC.


Konkurserna fortsätter att öka

Sverige Året inleddes med stigande företagskonkurser och trenden fortsätter i februari då konkurserna ökade med 13 procent, enligt UC. Framför allt är det handeln, byggindustrin och transportsektorn som påverkas mest av den fortsatt svaga konjunkturen, och där konkursuppgången följaktligen varit som störst. På regional nivå var det särskilt utvecklingen i Stockholms och Västra Götalands län som bidrog till konkursuppgången.


Torsplan.

Byggkonsult hyr i Torsplan – som snart är fullt uthyrd

Uthyrning NCC Property Developments handel- och kontorsfastighet Torsplan blir konsultgruppen Structors nya arbetsplats i Stockholm. Avtal med fler hyresgäster är på gång och det stora intresset leder till att den högt miljöcertifierade fastigheten snart är fullt uthyrd.


Hyresgästföreningen polisanmäler allmännyttor

Juridik Hyresgästföreningen polisanmäler de fyra kommunala bostadsbolag i Göteborg som har registrerat uppgifter om sina hyresgäster.


Byggkonkurserna ökade med 48 procent i januari

Sverige Företagskonkurserna ökade med 14 procent i januari. Det är precis som tidigare inom byggindustrin, transportsektorn och partihandeln som konkursökningarna är som störst. Inom byggindustrin ökade antalet konkurser med hela 48 procent, enligt UC.


Bryggan förstärker i Norrland

Karriär Bryggan Fastighetsekonomi i Falun har knutit till sig Caroline Sundberg Pouchard som fastighetsekonom från den 1 januari. Hon kommer att arbeta med Luleå som bas.


Företagskonkurserna ökade med tio procent

Sverige Antalet företagskonkurser ökade med tio procent under 2012 jämfört med året innan. Ökningarna var som störst inom partihandeln, byggindustrin och transportsektorn.
UC bedömer att också 2013 blir ett mörkt konkursår.


UC: Fortsatt kraftig konkursökning – byggsektorn hårt drabbad

Sverige Företagskonkurserna har ökat under i stort sett hela 2012. November är inget undantag och ökningen uppgick till tolv procent. Byggindustrin, transportsektorn och företag inom kommunikationsbranschen bidrog mest till månadsökningen. När nu den svenska ekonomin bromsar in kan det innebära att konkurserna även fortsättningsvis kommer att ligga på relativt höga nivåer.


Bucht på Expo Real med nya uppgifter

Expo Real Det är fjärde gången Marie Bucht är på Expo Real. Men första gången i NCC-kostym. På Newsec-tiden var hon med och kände av marknaden, nu letar hon investerare och samarbetspartners.
- Det är otroligt stimulerande och spännande, säger hon.


Stor konkursökning i september

Sverige Antalet konkurser ökade med 24 procent i september. De båda storstadslänen Stockholm och Västra Götaland har påverkats påtagligt av den svagare konjunkturen, medan Skåne går mot strömmen,enligt UC.


Newoffice får uthyrningsuppdrag

Uthyrning Newoffice får i uppdrag att hyra ut de återstående sju planen i Victoria Tower vilket innebär totalt cirka 3 500 kvadratmeter nyproducerade ytor.


Victoria Tower vinner arkitektpris

Arkitektur Victoria Tower, ritat av Wingårdhs, i Kista vann hotellklassen i arkitekttävlingen i samband med World Architecture Festival i Singapore.


Oroväckande ökning av konkurser – byggföretag i Stockholm hårdast drabbade

Sverige Konkursutvecklingen för de svenska företagen är oroväckande. Under augusti månad ökade konkurserna med hela 19 procent jämfört med samma månad i fjol. Det visar färsk statistik från UC.


Konkurserna ökade med 15 procent i juli

Sverige De svenska företagskonkurserna ökade med 15 procent i juli, jämfört med samma månad 2011. Sammanlagt är uppgången hittills i år nio procent.


Måttlig ökning av konkurserna

Sverige Företagskonkurserna ökade med måttliga 1 procent i maj månad. Transportindustrin och partihandeln har det fortsatt kämpigt, medan konkurserna faktiskt har minskat något bland de privata tjänsteföretagen.


Stort upplevelsekoncept i Stockholmsarenan

Bygg SGA fastigheter satsar 233 miljoner kronor på upplevelsekonceptet TOLV i Stockholmsarenans gatuplan. Det handlar om 12 000 kvadratmeter med mat, sport, lek, kultur, underhållning och ny teknik.


Fler konkurser i början av 2012

Sverige Företagskonkurserna ökar i snabb takt under inledningen av 2012. I februari var uppgången åtta procent och denna månad drogs även Stockholms län in i den negativa spiralen, enligt UC.